چرا زن در کتاب مقدس جایگاه والایی ندارد: سفر خروج ۲۱ : ۷ جامعه 7 : 28 تثنیه 22 : 28 – 29 (لاویان 15:19 تا آخر) اول قرنتیان 11: 3-10 (افسسیان 5 :24-22) (پیدایش باب 3) (او‌ّل تیموتاؤس فصل 2: 11-15) اول قرنتیان 14: 34- 35 اول قرنتیان 11: 5-10 در این باره توضیح بفرمایین. مرسی

دوست بسیار عزیز و گرامی رزیتا سلام،

امیدوارم شاد و تندرست باشید.

در باره سؤالاتتان:

1- خروج 21: 7 با در نظر گرفتن عرف زمانه و فرهنگ زمان نوشتن این آیات و در ضمن با توجه به آیات بعدی این آیه یعنی تا آیه 11 متوجه می شویم که خداوند خیلی عادلانه تر از اقوام اطراف اسرائیل با زنان رفتار کرده است. خدا برای عوض کردن سیستم برده داری و ظلمی که بر زنان می شد از خشونت استفاده نکرد بلکه آرام، آرام این روشها را عوض کرد.

2- جامعه 7: 28  این یکی از مثلهایی بود که در آن زمان رواج داشت و هدف این آیه کوبیدن زنان یا تحقیر کردن آنان نبود، بلکه نویسنده می نویسد که برای یافتن زنی که بتواند با شخص زندگی مشترک داشته باشد، امری بسیار مشکل است و این واقعیت دارد و این در رابطه با مردان نیز صدق می کند. پولس رسول برای همین در عهد جدید می نویسد اگر از من بپرسید به شما توصیه خواهم کرد که مجرد بمانید و ازدواج نکنید تا آزادتر در خدمت خدا باشید. اما هر کس را یک عطای خاصی داده شده است.

3- تثنیه 22: 28-29 در این مورد باید گفت که با توجه به فرهنگ آن زمان این قانون برای حفظ زنان گفته شده است و بهیچوجه به منظور تحقیر زنان نیست. باید توجه داشته باشید که در آن زمان هیچ حمایتی از زنان از طریق دولت حاکم وجود نداشت و با توجه به این مسئله که در آن زمان در آن فرهنگ اگر به دختری تجاوز شده بود که در آینده می بایست نامزد شخص شود و هدفشان ازداوج بوده است، خدا به منظور حمایت از آن دختر می گوید آن مرد باید با او ازدواج کند و هیچوقت اجازه ندارد او را رها کند و می بایست تا آخر عمر از او حمایت می کرد. 

4- پاسخ در باره آیات لاویان در پاسخ 1 نوشته شده است.

5- در باره سؤالتان در مورد اول قرنتیان 11 می بایست آیات را تا آیه 12 مطالعه کنید و می بینید پولس رسول در آنجا می نویسد همانگونه که زن از مرد پیدید آمد، مرد نیز به وسطه زن پدید می آید، اما پدید آورنده همه چیز خداست. در ضمن اینکه کلام خدا می فرماید مرد سر زن است به منظور این نیست که مرد رئیس زن است. متأسفانه بسیاری در این امر اشتباه می کنند. سر در بدن برای بدن تدراک می بیند و سر در بدن برای بدن فکر می کند و نقشه می کشد. اتفاقا این معنای بسیار زیبایی را در بر دارد.

6- در افسسیان باب 5 مسئله همان سر بودن مرد است و منظور رئیس بودن نیست. لطفا به پاسخ 5 توجه کنید. در ضمن بعد از آیه 24 را نیز در افسسیان بخوانید که چگونه کلام خدا می فرماید مرد باید مانند مسیح که کلیسا را محبت نمود و جان خود را برای آن داد، زن خویش را محبت کند.

7- اینکه پولس رسول در اول تیموتاؤس می نویسد که زن نباید تعلیم دهد علت فرهنگی داشت. در آن زمان زنان اکثرا" بخاطر وضعیت اجتماعی بی سواد بودند و وقتی تعلیم می دادند، تعلیمشان اکثرا تعلیم اشتباهی بود. مردان در آن زمان داریا سواد بودند و این نه بخاطر مسیحیت بلکه بخاطر فرهنگ آن زمان بود و با توجه به این مسئله پولس رسول اشاره می کند که زن اول آفریده نشد بلکه مرد و مرد اول فریب نخورد بلکه زن. پولس با اشاره به حوا به عنوان زنی که با احساساتش و انتخاب اشتباهش باعث گناه شوهرش نیز شد به زنی که در آن زمان تحصیلات نداشت و در کلیسا ادعایی می کرد، می گوید به حوا نگاه کن و درس بگیر و همان اشتباه را تکرار نکن. 

8- در باره اول قرنتیان 14 پاسخ این سؤال نیز در پاسخ 7 داده شده است.

9- آیه نهم تکراری است و در پاسخ 5 جواب آن داده شده است.

اما باید این توضیح را نیز اضافه کنم که با توجه به متن کامل کتاب مقدس و با توجه به فرهنگ زمانهای کتاب مقدس و تحقیری که زنان در جامعه می شدند، کتاب مقدس نه فقط زنان را تحقیر نکرده بلکه به آنان مقامی نو بخشیده است. آیا توجه کرده اید که پریسکیلا که یک زن بود به اپلس که یک رسول بود به همراه شوهرش در خانه شان کلام خدا را تعلیم دادند( اعمال رسولان 18: 26). آیا توجه کرده اید که وقتی مسیح با زن سامری در کنار چاه یعقوب سخن می گفت شاگردان از دیدن این امر متعجب شدند، چون اولا" در آن زمان مرد با زن غریبه اجازه صحبت نداشت مخصوصا" یک یهودی با یک زن سامری!!(یوحنا 4: 27). آیا توجه کرده اید که در آن زمان که زنان پائین ترین مقام را در جامعه داشتند، پولس رسول در غلاطیان 3: 28 می فرماید: " دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید." آیا توجه کرده اید که پس از قیامش از مردگان خداوند اول خود را به زنان ظاهر کرد؟ و در ضمن آیا توجه کرده اید که در افسسیان 5: 25-31 خطاب به مردان چه دستوراتی برای محبت کردن زنانشان داده است. توجه داشته باشید که فقط 3 آیه به زنان نوشته شده تسلیم شوهران خود باشند، اما 9 آیه بعدی خطاب به مردان است که زنانشان را از دل محبت کنند؟

دوباره تأکید می کنم که با توجه به فرهنگ زمان کتاب مقدس، اصولی که کتاب مقدس برای رفتار با زنان وضع کرده اصولی بسیار انسانی و محترمانه است.

با تشکر فراوان از سؤالتان،

کشیش ورژ باباخانی

 

 

Dec/10/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 741 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر