با توجه به شرایط کنونی ایران این سئوال را برای روشن تر شدن نقش ما مسیحیان در اوضاع امروز و فردای کشورمان ایران سئوال می کنم: آیا ما مسیحیان معتقد به جدایی دین از سیاست و سکولاریسم هستیم؟ معتقد به این که اعتقاد و رابطه هر فرد با خداوند یک ارتباط قلبی و شخصی است؟ و معتقد به ایماندار بودن و بشارت دادن به عیسی مسیح در جامعه در یک فضای سکولار و آزاد و باز هستیم؟ چون در کلام داریم که بروید و قومها را شاگردان سازید. پس بشارت هم از وظایف ایمانی ماست . در اینصورت دیدگاه مسیحیت به نوع حکومت چیست؟ چگونه نباید در ورطه استبداد دینی بیافتیم که همان اتفاقاتی که در قرون وسطی افتاد یا اتفاقاتی که الان در ایران به دلیل وجود حکومت خود کامه مذهبی در جریان است تکرار نشوند؟

مسلما" عیسی مسیح کلیسایش را برای حکومت بر این جهان تأسیس نکرده و ما مسیحیان معتقد به دولت و حکومت مسیحی نیستیم، اما معتقدیم که هر انسانی به هر حال موجودی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فیزیکی و روحانی و فرهنگی و... می باشد و به این علت ما مسیحیان با اینکه از حکومت کردن بر کشورها دوری می جوییم اما معتقدیم به عنوان یک مسیحی در جامعه می بایست نور و نمک آن جامعه باشیم و در سیاستهای کشور در صورت بوجود آمدن فساد و دیگر موارد می بایست در اصلاحات ممکن به اندازه کافی مؤثر و مفید باشیم. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/15/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 349 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر