چرا مسیحیان نماد صلیب را انتخاب کردند؟ آیا اگرعیسی مسیح با گیوتین کشته می شد نماد مسیحیان گیوتین می شد؟

بنده نمی دانم اگر مسیح با گیوتین کشته می شد، مسیحیان پس از آن از چه نمادی برای به یاد آوردن مرگ او استفاده می کردند ولی مسلما" ما مسیحیان پرستنده این نمادها نیستیم و این نمادها برای ما حکم پرستش و اهمیت زیادی ندارد. مسئله مهم این است که عیسی مسیح به خاطر گناهان مردم بر صلیب جان خود را فدا کرد و بر صلیب بود که کفاره گناهان بشر آماده شد و بخشش گناهان میسر شد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخاانی

Feb/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر