کتاب مقدس دربارة بردن دیگران به دادگاه چه می گوید؟

پولس رسول ایمانداران قرنتس را راهنمایی کرد که همدیگر را به دادگاه نکشانند (1 قرنتیان 6 :1-8). برای مسیحیان اینکه نتوانند همدیگر را ببخشند و با هم صلح کنند یک شکست روحانیست. چرا کسی بخواهد مسیحی شود اگر مسیحیان هم همانقدر مشکل دارند و قادر به حل آنها نیستند؟ اما بهرحال، مواردی وجود دارد که دادگاه تنها راه حل بنظر می آید. مثلا اگر دستورالعمل کتاب مقدس برای آشتی کردن انجام شود(متی 18: 15-17) و کسی که در اشتباه و خطاکار است هنوز در خطای خود اصرار نماید، احتمال دارد رفتن به دادگاه لازم شود. اما این فقط باید بعد از دعاهای زیاد برای داشتن حکمت (یعقوب 1: 5) و مشورت با رهبران روحانی صورت گیرد. تمام متن 1 قرنتیان 6: 1-6 در مورد اختلافات در کلیساست، اما پولس رسول وقتی از قضاوت در مورد مطالب این دنیا صحبت می کند، اشارة او به سیستم قانونی است. منظور پولس رسول این است که سیستم قانونی برای مسائل این دنیا و خارج از کلیساست. مسائل کلیسایی نباید به دادگاه برده شوند، بلکه باید در کلیسا قضاوت و حل گردند. اعمال رسولان باب 21-22 دربارة پولس رسول صحبت می کند که دستگیر شد و به اشتباه در مورد کار خلافی که نکرده بود مورد اتهام قرار گرفت. رومیان او را دستگیر کردند و رئیس آنها پولس را بداخل برده دستور داد که او را با شلاق آنقدر بزنند که به خلافش اعتراف کند. او می خواست بفهمد که چرا مردم آنقدر از دست پولس عصبانی بودند. وقتی پولس را بستند که شلاق بزنند، پولس رسول به افسری که آنجا ایستاده بود گفت آیا این برای شما قانونی است که یک شهروند رومی را شلاق بزنید در حالیکه حتی او را دادگاهی نکرده اید؟ پولس رسول از قانون رومیان واز شهروندی خودش در روم برای حفاظت خودش استفاده کرد. تا وقتیکه انگیزه صحیح و قلب پاک باشد هیچ اشکالی در استفاده از سیستم قانونی نیست. پولس رسول ادامه می دهد،"بلکه الان شما را بالکلیه قصوریست که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمی شوید و چرا بیشتر مغبون نمی شوید." (1 قرنتیان 6: 7). چیزیکه پولس رسول اهمیت می دهد شهادت یک مسیحی است. خیلی بهتر است که از ما استفاده شود و یا مورد سوء استفاده قرار بگیریم تا اینکه کسی را با بردن به دادگاه از مسیح دورتر کنیم. کدام مهمتر است جنگ قانونی و یا جنگ روحانی برای نجات و حیات ابدی یک انسان؟ خلاصه، آیا مسیحیان در مورد مسائل کلیسایی باید همدیگر را به دادگاه ببرند؟ مطمئنا نه! آیا مسیحیان در مورد مسائل مدنی باید همدیگر را به دادگاه ببرند؟ در اینمورد هم باز اگر می توان از اینکار جلوگیری کرد، نه. آیا مسیحیان در مورد مسائل مدنی باید غیر مسیحیان را به دادگاه ببرند؟ باز هم اگر می توان از اینکار خودداری کرد، نه. بهر حال، امکان دارد که در بعضی موارد، مثل محافظت از حقوق خودمان (مثل مثال پولس رسول) لازم باشد که دنبال راه حل قانونی باشیم.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 435 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر