آیا سلیمان تسهیلاتی ساخت که گنجایش 2000 بَت را داشت ( اول پادشاهان 7: 26) ، یا 3000 بَت ( دوم تواریخ 4: 5)؟      

کلمه عبری  "حاوی" و " جا گرفتن" با کلمه ای که در این متن ترجمه شده فرق می کند" اخذ شد" و معنی آن می تواند این باشد که آن حوض 2000 بَت جای می گیرد ولی زمانی که تا حد ظرفیت پر شود 3000 بَت را جای می دهد. پس تاریخ نویس مقدار آبی را که حوض را لبریز می کرد و آبی که مانند چشمه سرازیر می شد را اشاره کرده و نه حوض پر شده را. این به ما نشان می دهد که 3000 بَت آب لازم بود تا حوض را کاملا پر کنند به جای 2000 بَت که به طور معمول جای می گرفت. (توضیح اینکه یک بَت تقریبا معادل 22 لیتر است).      

راه حل دیگر ، که قبلا به آن اشاره کردیم، رقم 2000 در حروف عبری بوسیله رونویس با رقم 3000 اشتباه شده.               

باید یادآور بشویم که شبیر( در مباحثاتش با جی اسمیت در بیرمینگام انگلستان در 25 فوریه 1998) اشاره کرد که این " تناقض" است و اگر حوض  10 متر مکعب قطر دارد امکان ندارد که 30 متر مکعب محیط داشته باشد ، آنطور که در نسخه آمده است. ( چون بر اساس قانون پی محیط آن 31.416 یا 9.549 باید باشد). شبیر در این بحث  گفت" حوضی به این شکل برایم پیدا کن و من در آن غسل تعمید می گیرم". اما او متن را دقیق نخوانده بود و تمسخر بی ارزش و بیجا کرده بود. چرا؟ چون در متن آمده که 8 سانتیمتر ضخیم بود و لبه آن به شکل گل سوسن بود. پس بستگی دارد که از کدام قسمت آن را مقیاس بگیرید. بالا یا پاین لبه ، درون یا بیرون لبه ، چون تمام اینها اندازه های مختلفی خواهند داد، و بنابر این شما در بالای لبه و یا از جای تنگتر آن اندازه بگیرید محیط متفاوتی را به دست خواهید آورد.                                                         

به کلامی دیگر شبیر می تواند تعمید بگیرد اگر کسی حوضی مانند این را برایش بسازد.                                                   

(حیلی 382 نور حیات 2 1992:192)

ترجمه: اِلما غریبیان

Sep/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 300 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر