مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر مَکس بِیکر-هیتچ 

دکتر مَکس پس از اتمام دوره دکترای فلسفه در دانشگاه آکسفورد که با تقدیم پایان نامه ای که  تجزیه و تحلیلی از مفاهیم فلسفی نوشته های اخیر بعضی افراد در باره منشاء علل علمی اعتقادات مذهبی همراه بود، به مرکز دفاعیات ایمان مسیحی آکسفورد در سال 2014 پیوست. او بلافاصله به تحقیقات فوق دکترای خویش به همراهی گروهی در دانشگاه آکسفورد تحت عنوان: " نگرشی جدید و دستورالعملهایی در معرفت شناسی مذهبی" پرداخت. پس از آن یعنی قبل از بازگشت دوباره اش به دانشگاه آکسفورد، در مرکز فلسفه مذاهب در دانشگاه نتردام، گروهی تحقیقاتی تشکیل داد. موضوع مورد علاقه تحقیقات مَکس بیشتر بر " تقاطع فلسفه تحلیلی مذاهب و معرفت شناسی" متمرکز بوده است و به همین علت کتابهایی که او منتشر کرده، چنین عناوینی را به یدک می کشند: " پنهانی الهی"، "عدم تشابه و تفاوتهای مذاهب"، "چالشهای سبب شناسی مبتنی بر باورهای مذهبی و اخلاقی"، "ماهیت عقل گرایی و معرفت یا شناخت" و " مسائل مرتبط با روش شناسی رشته نوظهور الاهیات تحلیلی".

برگرفته از وب سایت سازمان بین المللی راوی زاکاریاس

ترجمه: اِلما غریبیان

 

 

 

 

Nov/14/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر