چند بار در کتاب مقدس به مریم، مادرعیسی مسیح اشاره شده است؟

در عهد جدید 13 بار به مریم یعنی مادر عیسی مسیح، اشاره شده است و در عهد عتیق دو پیشگویی مستقیم از مریم وجود دارد .

موفق باشید.

Feb/02/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر