برای من مایه افتخار است که با شما ملاقات حضوری داشته باشم وهمینطور که گفتم از بحث کردن با شما لذت می برم وهمانطور که گفتید دوستی زیبایی بین من وشما در حال ایجاد است که از نظر من این دوستی ایجاد شده است. بنده قبل از این هم شما را بارها وبارها دوست وبرادر خود نامیدم. البته در نظر داشته باشید که من وقتی می خواهم پاسخ شما را بدهم، خیلی فکر می کنم که چگونه جواب بدهم ودربحث حضوری این امکان وجود ندارد ودر بحث حضوری من مجبورم هرچی که به ذهنم می رسه، همان لحظه بگم وشاید نتوانم به خوبی الآن با شما بحث کنم. به هرحال دیدن شما وبحث کردن حضوری با شما و داشتن یک رابطه گرم همیشگی با شما برای من مایه افتخار است. واما بعد: تقریباً جواب همه سؤال هایی را که درباره باب 42اشعیا پرسیدم دادید. غیر از یک سؤال: شما نگفتید که قیدار چه ربطی به حضرت عیسی دارد؟ شما گفتید درکتاب مقدس لعن ونفرین های بسیاری درباره قیدار وجود دارد وهمچنین گفتید که باب 42 درباره مسیح است ,پس ربط این لعن ونفرین ها با مسیح چیست؟ درضمن شما مطالبی درباره شخصیت مسیح گفتید و همچنین گفتید که اگر امروز در مقابل مسیح زانو نزنید، روزی مجبور خواهید شد که در مقابل او زانو بزنید. البته ممکن است برعکس این اتفاق بیافتد! شاید شما روز قیامت متوجه شوید که مسیح خدا نبوده وفقط پیغمبر خدا بوده ومحمد هم گناهکار نبوده، بلکه رهبرهمه پیامبران بوده واگر آن روز بخواهید ایمان به حضرت محمد بیاورید، ایمان شما برای شما نفعی نخواهد داشت وبه هیچ عنوان هم راه برگشتی نیست. پس تا می توانید عقاید خود را به چالش بکشید ومطمئن شوید که آنچه که به آن اعتقاد دارید درست است؟

بنده در آخر این هفته قرار دارم و در واقع امروز، روز تعطیل بنده بود، ولی افتخاری است که برای چند لحظه به پاسخ سؤال شما بپردازم:

در باره قیدار آنچنان چیز مهمی در اشعیاء ابراز داشته نمی شود، جز اینکه با حالتی شعرگونه شادی و ترنم اهل قیدار را از جلال وشکوه و عظمت حضور خدا اعلام می دارد. در ثانی در باره قیدار کتاب مقدس چیزهای جالبی نمیگه بهتره این یکی رو فاکتور بگیرین.

در ضمن شما به بنده فرموده بودید که بنده اصرار می ورزم که شما به محمد اشاره می کنید، اما اینجا ثابت شده که شما بودید شخصی که اصرار داشتید محمد پیامبر برتر از عیسی است!!!

در باره زانو زدن در حضور عیسی مسیح خداوند، توجه داشته باشید که خود قرآن هم معترف  است که عیسی مسیح در روز قیامت داور همه است!!!؟؟؟ و نه محمد. و در ثانی مسئله زانو زدن در حضور عیسی مسیح، امری است که در کتاب مقدس قید شده و از خودم نگفتم. در کتاب مقدس اینچنین آمده است:

" از اینجهت خدا نیز او (عیسی مسیح) را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است برای تمجید خدای پدر." (فیلیپیان 2: 9-11)

دوست عزیزم بنده دائماً اعتقادات خود را به چالش می کشم و این مسلمانان هستند که برایشان مشکل است اعتقادات خود را به چالش بکشند. در واقع ما مسیحیان همیشه با آغوشی باز هر نوع انتقادی را حاضر به پاسخگویی بوده ایم و نه مسلمانان!!!؟؟؟

و برای من کاملاً مسجل است که وقتی در حضور شاه شاهان و رب الآرباب بایستم، عیسی مسیح بر دست راست او و دارای مقامی بسیار بسیار والاتر از محمد خواهد بود که غیر قابل مقایسه است. شاید شما در اشتیاق داشتن به حوریان بهشتی در طلب رضایت محمد هستید، اما دوست من حضور خدا پاک تر از آن است که بنده به فکر حوریان بهشتی باشم. ما مسیحیان در حضور خدا با پرستش و خدمت او تا ابدالآباد در شادی و بدون هر گونه هراسی با عیسی مسیح در آسمان و زمینی جدید با اطمینان صد در صدی که عیسی مسیح به ما در کلامش وعده داده به سر خواهیم برد و آرزوی بنده این است که شما نیز به این اطمینان صد در صد نائل آئید و روزی عیسی مسیح وارد زندگی شما شده و باعث تبدیل همه جوانب زندگی شما شود.

پیروز باشید.

 

Mar/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 126 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر