چرا خدا در طول زمان میانی عهد عتیق و عهد جدید ۴۰۰ سال سکوت کرد؟ جواب رو‌کجای کتاب مقدس می تونم پیدا کنم؟

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر،

توجه داشته باشید که نه فقط خدا در 400 سال مابین عهدعتیق و عهد جدید، بلکه از فصل اول تا فصل 12پیدایش که تاریخ حدودی 2000 سال تخمین زده می شود و نیز پس از نگارش عهد جدید نیز حدود 2000 سال سکوت اختیار کرده است!! اگر واقعا" این سالها را سالهای سکوت بنامیم. در ضمن باید این را نیز در نظر بگیریم که در تمام سالهایی که کتابهای کتاب مقدس نگاشته شد، سکوت زیادی حتی در زمان نگارش کتاب مقدس در باره اقوام و مکانهای جغرافیایی دیگر، در آن شاهد هستیم. مثلا" هیچ سخنی در کتاب مقدس در باره قاره آمریکا یا استرالیا و بسیاری نقاط دیگر و ملتهای دیگر به میان نیامده است و قسمت اعظم کتاب مقدس به کشور بسیار کوچک و ناچیزی بنام اسرائیل پرداخته است. راستی چرا؟

در پاسخ به این سؤال، می بایست این را در نظر داشت که خدا از نگارش کتاب مقدس هدف خاصی را دنبال می کرد و آن نجات بشریت از اسارت گناه و ایجاد صلح و آشتی میان انسان و خدا و انسان با انسان و به کمال رسیدن نقشه الهی برای بشریت می بود. بقول یوحنای رسول در انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 الی 31: " عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست. و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید."

در این آیات علت سکوتهای بسیار عهد عتیق و عهد جدید و حتی پس از عهد جدید را نیز مشاهده می کنیم. یوحنا از سکوت خود در بیان بسیاری از معجزات و آیات عیسی مسیح سخن می راند و هدف خود از نگارش اندک همه اتفاقات را در این آیات به وضوح بیان می دارد.

خدا همیشه سخن می گوید و همیشه دعاهای ما را می شنود و همیشه در تاریخ فعال بوده و هست.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

May/07/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر