آیا ایمان داران مسیحی در الوهیت خدا، شریک و سهیم هستند؟

ایمانداران مسیحی در الوهیت خدا شریک و سهیم نیستند، بلکه در کار خدمت با خدا، همکاران هستند. البته انسان از نظر روحانی به شباهت خدا آفریده شده، ولی این به آن معنا نیست که در الوهیت او شریک هستند و ایماندار به مسیح به الوهیت می رسد و یک خدا می شود. هیچ انسانی نمی تواند خدا باشد. خدا تنها خدا است و او شایسته است که کل جلال و شکوه و ستایش و حمد را بیابد. او مطلق است و هیچ انسانی مطلق نیست و مطلق نخواهد شد. خدا ازلی و ابدی است و ایماندار به مسیح، زندگیش آغازی داشته و نمی تواند در الوهیت شریک باشد.

Oct/03/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 498 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر