آئین زرتشت چیست؟

آئین زرتشت از تعلیمات شخصی به نام زرتشت سرچشمه گرفته است، او نبی و فیلسوفی بود که در قرن ششم قبل از میلاد در ایران می زیست. آئین زرتشت و آئین مزدا (پرستش اهورا مزدا، به عنوان خدای متعال توسط زرتشت) مشابه هم هستند. آئین زرتشت به شکل مفرد در خاورمیانه ، مانند ایران و اکثراً در هند که نسل زرتشت، در آنجا مقیم گشته اند، طرفدار دارد. آنان به اسامی ای همچون پارسی یا پارسیس مشهور هستند. و دینشان در هند به نام دین پارس میباشد. مانند تمام ادیان کاذب ، دین زرتشت نیز با مسیحیت وجهی مشترک ندارد.

این ادعا که آئین زرتشت اولین دین تک خداوندی است و تعلیمات آن بر روی دین یهود ، مسیحیت و حتی اسلام اثر گذاشته است کاملاً نادرست است.هرچند رایج است که آئین زرتشت در قرن ششم قبل از میلاد آغاز گشته است ، ولی ثبت تاریخی آن به قرن پنجم قبل از میلاد میرسد. این بر خلاف کتاب مقدس است، چون بر اساس مورخین و دانشمندان ، کتب پنجگانه عهد عتیق که بوسیله موسی میان سالهای 1446-1406 قبل از میلاد نگاشته شده اند، در زمانی که قوم یهود در بیابان سرگردان بودند. این به آن معنی است که عهد عتیق   900 سال قبل از اوستا (کتاب رسمی دین زرتشت) نوشته شده است.

هرچند این جای تعجب ندارد که مخالفان مسیحیت، سعی میکنند تا از طریق اینترنت یا کتب مختلف، آئین زرتشت را بر مسیحیت تأثیر برانگیز جلوه دهند،  اما این واضح است که اعتقاد به خدایی واحد و نیاز به یک منجی از قرونی پیشتر بوسیله یهودیان آشکار شده بود.حتی اشعیاء نبی در سال 701 قبل از میلاد که 100 سال قبل از زرتشت میباشد، تولد مسیح را از باکره نبوت کرده بود .                     

پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک ، اساس زندگی شاد و بدون هرج و مرج در آئین زرتشت است. اعمال و آیین مختلف دینی، لازم به انجام است تا یک شخص نجات را دریافت کند و این کاملاً با مسیحیت در تضاد است که ایمان دارد؛ مسیح تنها راه نجات میباشد (یوحنا 14:6)، و اینکه نجات ما قابل کسب نیست ( افسسیان 2:8-9)، این اختلاف اصلی میان مسیحیت و ادیان کاذب دیگر است. نجات در مسیح هدیه ای است از خداوند، و نه از طریق اعمال و آیین دینی. (رومیان 3:20، 28). تمام ادیان دیگر انجام اعمال دینی را برای خشنود ساختن خداوند، الزامی میدانند. خوشبختانه کتاب مقدس در مورد نحوه دریافت نجات و حقیقت آن، بسیار واضح است.

زرتشت ظاهراً در رؤیایی، محتویات کتاب اوستا را از وهومن (روشنگری اخلاقی و یا یک نوع فرشته)، هنگام کشیدن آب از رود دایتی دریافت کرده است.او تنها نویسنده کتاب است، مانند محمد که پیغام خود را از طریق رویا از فرشته جبرائیل دریافت کرد. تعلیمات او تا سه قرن تنها بوسیله نقل قول به نسل های بعدی داده شد تا بعداً به شکل کتاب قرآن نوشته شد. به هر حال منبع، همواره یک نفر میباشد که شخص می تواند صحت نوشته های آن را بعد از گذشت چندین قرن، تا نگاشته شدن آن  زیر سوال ببرد.

بیاییم این مکاشفات را با کتاب مقدس مقایسه کنیم: 40 نویسنده، 66 کتاب در عرض 1600 سال (55نسل)، و بیشتر نویسندگان آشنایی با یکدیگر نداشتند. آنان از زمینه های مختلف می آیند ، مانند ( قاضی، نبی، پادشاه، شبان، نویسنده، سرباز، ماهیگیر، طبیب) و در مناطق مختلف (چادر، کاخ، زندان، شهر، صحرا) و در شرایط متفاوت با سه زبان مختلف (عبری، یونانی، آرامی). با این وجود، تمامی آنان موضوع مشترکی در مورد خدا نقل میکنند. نوشته های ایشان بدون اشتباه، کل حقیقت و کلام الهام  گرفته شده از خدا، پذیرفته می شود (دوم تیموتاوس 3:16). هرگاه نسخه ای اصلی کشف شده ، صحت آن نیز ثابت شده است . طومارهای دریای مرده یکی از نمونه های اخیراست.

کاملاً واضح است که آئین زرتشت، مذهبی دیگر است که در آن، نجات از طریق اعمال حاصل می گردد. در نوشته های مذهبی ایشان، هیچ  تأثیر الهی دیده نمیشود، و تعلیمات ایشان به هیچ گونه زندگی افراد و دنیا را متحول نکرده است، آنچنان که خداوند قادر مطلق و قابل ارتباط و زنده ما هم اکنون انجام می دهد. کتاب مقدس، که احتمالاً نمی توانست وجود می داشت یا چنین ادعاهایی را می کرد، که انجام می دهد مگر آنکه کلام نگاشته شده خداوند باشد، قدرت دگرگون کردن زندگی اشخاص در مقیاس جهانی را دارد. از دیدگاه مسیحی، امیدمان این است که اندک افرادی که دنباله رو آئین زرتشت هستند، در معرض حقیقت نجات مسیح قرار گیرند و برای کسب نجات، بر تلاشهای انسانی و انجام اعمال خوب خود تکیه نکنند و آن را به عنوان هدیه ای از خداوند توسط عیسی قبول کنند.  

منبع: www.gotquestions.org

ترجمه: الما غریبیان

Aug/17/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 845 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر