مسیحیت برای شما به چه معنی است؟

سؤالی که پرسیده اید به وسعت کتاب مقدس پاسخ دارد. به منظور درک مسیحیت می بایست کلام خدا را بخوبی خواند و خواست و اراده خدا را برای بشر درک کرد. این مهم نیست که مسیحیت برای بنده چه معنایی دارد و مهم این است که پیام مسیحیت برای جامعه بشری چیست؟ و بهتر است سؤال شما به این صورت کرده شود. و برای درک پیام مسیحیت مهم است که کتاب مقدس را با مکاشفه روح خدا مطالعه کرد و از خدا جهت کمک و هدایت طلب همراهی در حین مطالعه کتاب مقدس کرد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/19/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر