چرا در شجره نامه عیسی مسیح در انجیل متی، تعداد نسل های گفته شده در متی 1: 7 برابر با تعداد نسل های نوشته شده در متی 1: 1- 16 نیست؟

در پاسخ به سؤالتان دو مقاله از مقالات زیاد موجود در پرپاسخ را کپی کرده در زیر برایتان می فرستم که فکر می کنم به اندازه کافی توضیحات لازم را در باره سؤالات مختلف در باره دو شجره نامه عیسی مسیح در انجیل متی و لوقا داده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

چرا در شجره نامه های انجیل متی و لوقا تفاوت وجود دارند؟

شجره نامه ای که در انجیل متی ارائه شده تا حدی مختصر شده است. برخی از اسامی عمدا حذف شده اند. ولی نبودن این اسامی ، این شجره نامه را بی اعتبار نمی نماید و خللی به آن وارد نمی سازد. شجره نامه متی شامل 42 نسل می باشد که متشکل از 3 گروه 14 تایی است و مدت زمان 2000 سال را در بر می گیرد. گروه اول شامل 1000 سال، گروه دوم 400 سال و گروه سوم 600 سال را تحت پوشش قرار می دهد.

در گروه سوم، 13 نسل ذکر شده است. شواهد نشان می دهند که مریم فرد نسل 14 می باشد.

شجره نامه ای که در انجیل لوقا ذکر شده تا حدی با آنچه در انجیل متی است، متفاوت می باشد. علت آن دو دیدگاه مختلف متی و لوقا در بیان شجره نامه می باشد. متی مبدأ را به ابراهیم می رساند، در حالیکه لوقا برای نشان دادن مبدأ، به آدم اشاره می کند. متی بصورت " ...،... را آورد"، از ابراهیم آغاز می کندو به مسیح می رسد؛ در حالیکه لوقا این شجره نامه را بصورت "...ابن..." ار مسیح شروع کرده و به آدم خاتمه می دهد. از داود به بعد به شاخه های جدا شده ای بر می خوریم که دوباره بوسیله سالتئیل و زروبابل به هم برخورد می کنند.

پاسخ از:  کتاب راهنمای کتاب مقدس

و دومین مقاله:

چرا شجره نامه ی عیسی مسیح در متی و لوقا اینقدرمتفاوت است؟

 در کتاب مقدّس در دو جا شجره نامهٔ عیسی مسیح ذکر شده است: متی ۱ و لوقا ۳ : ۲۳-۲۸. متی شجره نامهٔ عیسی مسیح را تا ابراهیم ر‌ه جویی‌ می‌کند. لوقا شجره نامه را از عیسی مسیح تا آدم ترسیم می‌کند. با این وجود، یک دلیل بسیار خوب وجود دارد که معتقد شویم متی و لوقا دو شجره نامهٔ کاملا متفاوت را دنبال می کردند. به عنوان مثال، متی پدر یوسف را یعقوب معرفی‌ می‌‌کند (متی ۱۶:۱) در حالی‌ که لوقا پدر یوسف را هالی‌ می‌‌داند( لوقا ۳:۲۳). متی‌ نسل را از طریق سلیمان پسر داوود دنبال می‌‌کند (متی ۶:۱)، در حالی‌ که لوقا از طریق ناتان پسر داوود (لوقا ۳: ۳۱ ). در حقیقت بین داوود و عیسی مسیح، تنها نام‌های مشترک بین دو شجره نامه شالتیئیل و زروبابل هستند. (متی ۱۲:۱ لوقا ۲۷:۳). برخی این تفاوت ها را مدرکی دال بر اشتباهات در کتاب مقدس می دانند. در حالی که یهودیان حافظان اسناد بسیار دقیقی بوده اند ، بالاخص در مورد شجره نامه ها. قابل درک نیست که متی و لوقا بتوانند دو شجره نامهٔ کاملا متناقض را از یک نسل روایت کنند. به علاوه، از داوود تا عیسی مسیح دو شجره نامه کاملا متفاوت هستند. حتی اشاره به شالتیئیل و زروبابل احتمالا اشاره به دو نفر متفاوت با نام های یکسان است. متی پدر شالتیئیل را یکونیا معرفی می کند در حالی که لوقا پدر شالتیئیل را نیری معرفی می کند. با در نظر گرفتن افراد معروفی به نام زروبابل ، مردی که شالتیئیل نام داشت، معمول بود که پسر خود را به این نام ، بنا مد. ( به کتاب عذرا و نحمیا مراجعه کنید). یک توضیح که توسط مورخ انجیلی اوسبیوس مطرح شده، این است که متی نسل اولیه یا طبیعی مسیح را دنبال می کرده در حالی که لوقا واقعهٔ " ازدواج مردی با همسر برادر متوفی خود" را به حساب می آورده است. اگر مردی بدون اینکه پسری می داشت فوت می کرد، رسم بر این بود که برادر متوفی با بیوه او ازدواج می کرد تا پسری بدنیا بیاید که نام مرد متوفی را حفظ کند. بنا به تئوری اوسبیوس ، ملکی ( لوقا ۲۴:۳) و متان ( متی ۱۵:۱) همسران یک زن (سنت او را استا می نامد) در زمان های متفاوت بوده اند. این واقعه هالی (لوقا ۲۳:۳) و یعقوب ( متی ۱۵:۱) را نا برادری می کند. هالی سپس بدون فرزند می میرد و نا برادری او یعقوب با بیوهٔ او ازدواج می کند که یوسف را به دنیا می آورند. این یوسف را قانونا پسر هالی و به صورت طبیعی پسر یعقوب می کند. پس متی و لوقا هر دو یک شجره نامه (متعلق به یوسف) را ثبت کرد ه اند، در حالی که لوقا شجره نامهٔ رسمی را و متی شجره نامه طبیعی را بررسی کرده اند. امروزه بیشتر متفکران محافظه کار کلام مقدس نظر دیگری دارند و آن این است که لوقا شجره نامهٔ مریم را و متی شجره نامهٔ یوسف را در بر دارد. متی نسل یوسف ( پدر رسمی عیسی مسیح) را از طریق سلیمان پسر داوود دنبال می کند در حالی که لوقا نسل مریم را ( نسب خونی مسیح) را از طریق ناتان پسر داوود دنبال می کند. به این دلیل که هیچ لغط یونانی برای داماد وجود نداشته، به واسطه ازدواج با مریم دختر هالی ، یوسف " فرزند هالی " خوانده شده است. از هر دو نسل مریم و یوسف، عیسی مسیح فرزند داوود و واجد الشرایط مسیح موعود است. دنبال کردن شجره نامه از طریق مادر نا معمول است ، ولی تولد از باکره هم به همان نحو بود. توضیح لوقا این است که عیسی مسیح پسر یوسف بود " بر حسب تصور مردم " (لوقا ۲۳:۳).     منبع: www.gotquestions.org 

Jan/11/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر