آیا آخرین فرستاده خدا، عیسی مسیح خداوند است یا پس از او و همچنین حواریونش، رسولان و پیامبرانی می توانند از طرف خدا پیغام بیاورند و با بشر صحبت کنند؟

عیسی مسیح نه فقط یک پیامبر بلکه پسر خدا است یعنی خدا که انسان شده و مکاشفه کامل خدا است که در حدود دو هزار سال پیش به دنیای خاکی ما قدم نهاد. خدا انسان شد و به انسانها نشان داد که در همه تجربیات بشری با ما شریک است و همه دردها و سختی ها و تنهایی ها و مشکلات و احساسات ما را درک می کند. عیسی مسیح در کتاب مکاشفه می فرماید من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا هستیم. او در حقیقت اعلام کرد که آخرین مکاشفه خداست و پس از او نیازی به آمدن پیامبر نخواهد بود. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/28/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 266 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر