شرح حال متیاس رسول جانشین یهودای اسخریوطی چگونه می باشد؟

اسم متیاس به معنای خدا داده، می باشد.

متیاس یکی از پیروان عیسای مسیح بود که پس از عروج مسیح، پطرس در بالاخانه‌ای در اورشلیم در بین صد و بیست نفر از برادران سخنرانی کرده و بنا به پیشنهاد پطرس، دو نفر به نامهای یوسف برسابا و متیاس، از طرف حاضرین برای جانشینی یهودای اسخریوطی کاندید شدند. پس از دعا و به قید قرعه، متیاس را به جای یهودای اسخریوطی انتخاب کردند و سپس متیاس به عنوان یکی از دوازده رسولان مسیح شناخته شد. پس از آن در مورد متیاس، چیز دیگری در کتاب مقدس دیده نمی‌شود. 

درگذشت 
بنا بر روایات، متیاس جهت بشارت و موعظه به ارمنستان رفته و در آنجا کتابی به نام « سنت متیاس » را نوشته است. روایت دیگر می‌گوید که وی در اتیوپی و یهودا خدمت می‌کرده است و بدست یهودیان، سنگسار و سپس با تبر گردن زده شده است. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است. 

Symbol

نماد 
نماد متیاس یک کتاب انجیل و یک تبر می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود. 
تصویر تبر وانجیل بر این روایت استوار است که گفته می‌شود، متیاس به خاطر موعظه انجیل توسط تبر جنگی، گردن زده شده و به شهادت رسیده است. 
بیست و چهارم ماه فوریه (February) هر سال، روز یادبود متیاس می‌باشد.

 منابع کتاب مقدس:   اعمال باب ۱

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر