آیا ارواح پلید قادر هستند به نوزادان یا کودکان آسیب بزنند یا آنهارا تسخیر کنند؟

دوست بسیار عزیزم سلام و روز تون به خیر،

آنچه مسلم است اگر همه نوزادان و کودکانی که به سن تشخیص بین خوب و بد نرسیده اند، آسیب پذیر باشند و ارواح پلید بتوانند آنها را به راحتی تسخیر کنند، بنده و نیز هیچ مسیحی که به کلام خدا معتقد است، شکی نخواهد کرد که ارواح پلید از فرصت استفاده می کردند و همه نوزادان و کودکان را تسخیر می کردند. البته کلام خدا اشاره به بعضی افراد می کند که به وسیله ارواح پلید تسخیر شده بودند و ارواح پلید باعث بیماری آنان شده بود، اما در هیچ یک از کتابهای کتاب مقدس اشاره ای به کودک یا نوزاد دیوزده نشده است. تنها در متی 17: 14-21 شرح حال یک " پسر" ذکر شده که بیماری صرع داشت که سخت رنج می کشید و اغلب در آتش و در آب می افتاد، و نیز مشخص است که به تشنج می افتاد و دهانش کف می کرد و دندانهایش را به هم می فشرد و بدنش خشک می شد، مطابق آنچه پدر این پسر به این بیماری اشاره می کند. در این قسمت کاملا" مشخص است که این پسر، یک نوزاد یا طفلی نبوده که نتواند تشخیص خوب و بد را بدهد.

پس آنچه مسلم است این است که ارواح پلید نمی توانند اطفال نوزاد را تا زمانیکه به سن تشخیص نرسیده اند، تسخیر کنند. 

با تشکر از سؤال شما،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/27/2018 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 89 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر