چرا بااینکه حضرت عیسی(ع) خودش گفته که منظور از آن نبی من هستم وبا اینکه حضرت موسی(ع) گفته که آن نبی حضرت عیسی(ع) است، کاهنان درباره ی آن نبی دوبار سؤال می کنند؟ ایرادی ندارد که حضرت عیسی(ع) هم مسیح باشد وهم آن نبی, اما ایراد اینجاست که چرا کاهنان درباره ی یک شخص دوبار سؤال می کنند؟

در پاسخ به سؤال شما، بنده نیز این سؤال را از شما می کنم: چرا کاهنان و رهبران یهود با مشاهده تمام معجزات و اعمال عظیم عیسی مسیح خداوند، باز هم از او معجزات می طلبیدند و به او ایمان نمی آوردند و حتی باز هم از او آیت می طلبیدند. 

اصلاً از عیسی مسیح بگذریم. چرا موسی با تمام معجزاتی که در مصر در حضور یهودیان به ظهور آورد، شاهد غرغر و شکایت و بی ایمانی قوم یهود در بیابان شد؟

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Nov/10/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر