جرج جرداق که یک مسیحی بود ولی در مورد امام علی کتابی به نگارش در آورد در وصف فضیلت و خصایل اخلاقی علی . ایا جرج جرداق از مسیحیان سه شاخه اصلی بود یا از فرقه های منحرف ؟

جرج جرداق یک مسیحی از کلیساهای سنتی ارتدوکس بود که اطلاعات زیادی در باره کتاب مقدس و مسیحیت نداشت. ایشان هیچ تحصیلات الهیاتی مسیحی نداشته و انگیزه های ایشان در نگارش این کتابهایی که ذکر کردید متأسفانه زیر سؤال است. می بایست توجه داشته باشید که کتاب نهج البلاغه و سندیت آن و نگارش آن نیز مشکوک است. بعضی از نوشتجات این کتاب بصورت جعلی از نوشتجات قبلی در تاریخ و کتاب مقدس برداشته شده است. برای مثال یکی از این نوشتجات را برایتان ذکر می کنم:

در کتاب نهج البلاغه نوشته شده که دو زن در یک شب در یک خانه  صاحب فرزند شدند و فرزند یکی از این زنان در شب تولدش مرد، زیرا بر روی او خوابیده بود و نیمه های شب که زن دیگر در خواب بود، این زن برخاسته، پسر آن زن را از کنارش برداشت و بر سینه خود جای داد و پسر مرده خودش را بر سینه زن دیگر نهاد. صبح وقتی زنی که فرزند مرده پیشش بود از خواب برخاست تا به پسرش شیر دهد، دید فرزندش مرده! اما چون در روشنایی صبح به دقت بر او نگاه کرد، دید پسری نیست که او زاده بود! این دو زن را که با هم در نزاع بودند نزد علی آوردند! ( البته مطابق آنچه که در نهج البلاغه نوشته شده).و زن دیگر ادعا می کرد که خیر پسر زنده مال او است و پسر مرده متعلق به زن دیگر است و این دو دادشان را پیش علی آوردند و علی گفت پسر بچه زنده را نصف کنند و نصفش را به یک مادر و نصفش را به مادر دیگر بدهند. اما مادری که مادر واقعی بود گفت خیر این بچه را نصف نکنید و به آن زن بدهید. اما مادری که صاحب فرزند نبود گفت هیچ اشکالی ندارد و او را نصف کنید. این واقعه و وقایع بسیار دیگر که در نهج البلاغه به علی نسبت داده شده کاملا جعلی است. اگر به کتاب مقدس مسیحیان در اول پادشاهان 3: 16الی 27 نظری بیندازید متوجه خواهید شد که این واقعه ای که در نهج البلاغه به علی نسبت داده شده، حدود 1500 سال پیش از علی در زمان سلیمان پادشاه اتفاق افتاده و اشاره به حکمت سلیمان پادشاه دارد. امیدوارم متوجه منظور من شده باشید. متأسفانه همه مسیحیان به یک اندازه اطلاعاتشان در باره کتاب مقدس کافی نیست. بسیاری از مسیحیان مانند بسیاری از مسلمانان فقط اسما" مسیحی هستند و هیچ آگاهی از ایمان مسیحیشان ندارند و به کلامی دیگر مسیحیان مؤمن نیستند. یکی از این افراد جرج جرداق می باشد. مثالی که در بالا آوردم فقط یک نمونه از نمونه های بسیار دیگر است. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Oct/02/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 470 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر