با سلام من به تازگی ایمان اوردم و دارم با همسرم صحبت میکنم تا ایشون رو با مسیحیت آشنا کنم ، مشکل بزرگ ایشون مساله حجابش هست ، میگه نمیتونم حجابم رو کنار بگذارم و با این پوشش بزرگ شدم و با این حجاب اسلامی راحت هستم ، البته ایشون حجاب معمولی داره نه انچنان پوشیده یا با چادر ، اکثرا بیرون با مانتو شلواره و تو مهمونی با لباس پوشیده و شال و روسری ، لطفا در این مورد من رو راهنمایی کنید . واقعا دیدگاه مسیحیت در مورد حجاب چیه ؟ و آیا لازمه ایشون حجابش رو کنار بگذاره ؟

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی،

کتاب مقدس مسیحیان و عیسی مسیح به ما فرموده که زنان می بایست لباس با عفت بپوشند و به هیچ عنوان مخالفتی با کسی که می خواهد حجاب را رعایت کند، ندارد. البته ما مسیحیان معتقد نیستیم که مردان فقط با دیدن موی سر زنان، از نظر جنسی تحریک می شوند. در کشور خودمان ایران شاهد این بوده ام که مردانی که خیلی هوسباز بودند حتی به زنانی که حجاب کامل را هم رعایت می کردند، رحم نمی کردند و مسئله، مسئله قلبی است و نه مسئله حجاب. مسیحیت هیچ مخالفتی ندارد که خانم شما حجاب خود را رعایت کند و لباسی با عفت بپوشد، بلکه تأئید هم می کند، اما دیدگاه باید عوض شود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/13/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 221 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر