آیا در کتاب پیدایش پیشگویی در مورد آمدن عیسی مسیح شده است؟

بلافاصله‌ پس‌ از سقوط‌ انسان‌، نبوت‌ خدا را مي‌بينيم‌ مبني‌ بر اينكه‌ بواسطة‌ «ذريت‌ زن‌»، هنوز هم‌ اميدي‌ در آفرينش‌ انسان‌ باقي‌ است‌ و اين‌ اولين‌ اشارة‌ كتاب‌مقدس‌ به‌ نجات‌ دهنده‌اي‌ است‌ كه‌ خواهد آمد. استفاده‌ از ضمير «او» (15) نشان‌ مي‌دهد كه‌ نجات‌ دهنده‌ «يك‌ شخص‌» خواهد بود. در ذريت‌ حوا تنها يك‌ نفر بوده‌ كه‌ از زن‌ متولد شده‌ بي‌آنكه‌ مردي‌ او را ببار آورده‌ باشد. در اينجا، درست‌ در آغاز داستان‌ كتاب‌مقدس‌، بارقه‌اي‌ اوليه‌ از مسيح‌ مي‌بينيم‌؛ و همچنانكه‌ به‌ پيش‌ مي‌رويم‌، اشارات‌، بارقه‌ها، نگاههاي‌ گذرا، تصاوير و گفته‌هاي‌ ساده‌ آشكارتر و فراوان‌تر مي‌شوند، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ وقتي‌ به‌ صفحات‌ پاياني‌ عهد عتيق‌ نزديك‌ مي‌شويم‌، تصويري‌ نسبتاً كامل‌ از مسيح‌ در دست‌ داريم‌.     «مادر جميع‌ زندگان‌» (20). كفارة‌ مسيح‌ بر بنيان‌ وحدت‌ نژاد انسان‌ در آدم‌ قرار دارد. گناه‌ يك‌ انسان‌، مرگ‌ را ببار آورد. و از مرگِ يك‌ انسان‌ نجات‌ حاصل‌ شد (روميان‌ 5 : 12 - 19).


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 536 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر