تعداد آیت های عیسی مسیح در انجیل یوحنا را با ذکر محل آیه بیان کنید؟

1- معجزه تبدیل آب به شراب در عروسی قانای جلیل ( یوحنا 2: 1-11)

2- شفای پسر یک درباری (یوحنا 4: 46-54)

3- شفای مرد علیل (یوحنا 5: 1-15)

4- تکثیر پنج نان و دو ماهی (6: 1-15)

5- راه رفتن عیسی بر روی آب (6: 16-21)

6- شفای کور مادرزاد(فصل 9)

7- زنده کردن ایلعاذر(فصل 11)

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

May/19/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 662 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر