چرا عیسی پادشاه یهودیان نامیده شده؟ آیا او پادشاه مسیحیان نیست؟

با توجه به اینکه یهودیان منتظر مسیح موعود بودند و از این قوم پیامبران و کتب آسمانی به ما رسید و نیز با توجه به اینکه مأموریت مسیح زمانی که بر زمین بود در مرحله اول برای قوم یهود بود تا پیغام خدا را به آنها برساند و پس از آن به تمام ملتها پیامش را برساند، او بعنوان مسیح موعود قوم یهود پادشاه یهود نامیده شده ولی او در ضمن پس از صعودش به آسمان خداوند و پادشاه مسیحیان نیز هست.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 504 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر