بنا بر نویسنده، آیا بعشا ، پادشاه اسرائیل در 26 امین سال سلطنت آسا در گذشت، ( اول پادشاهان 15: 33)، یا او هنوز در 36 امین سال در قید حیات بود؟                                                                                                                                

دو راه حل برای این مشکل وجود دارد. در آغاز، مفسرینی که به این صفحات توجه کردند به این نتیجه رسیده اند که 36 امین سال سلطنت آسا می بایست از خروج 10 قبیله اسرائیل  از یهودا و بنیامین حساب شود، که باعث جدایی کشور به دو قسمت یهودا و اسرائیل شد. اگر ما آنرا از این دیدگاه نگاه کنیم 36 امین سال پادشاهی مجزا برابر با 16 امین سال سلطنت آسا خواهد بود. آین مطابق با کتاب پادشاهان یهودا و اسرائیل می باشد، همچنین با سندهای جدید، که دنباله رو این رسوم می باشند.( برای توضیح بیشتر این نظریه به کتاب آرچر صفحه 116-225 مراجعه شود).                                                                                                               

کیل و دلیتچ (366-367) ترجیح می دهند که ارقام 36 در دوم تواریخ 16: 1 و 35 در 15: 19 را اشتباه نگارشی رو نویس به حساب بیاورند. این سوال مانند چالش های قبلی است . اما در این مثال نویسنده از الفبای عبری برای نوشتن اعداد استفاده کرده به جای استفاده از ضربات چند گانه در روش الیفانتین پاپری( کاغذ فیلی) مصری ، که در سوالات قبلی به آن اشاره شده بود. به این دلیل رقم 16 به سادگی می توانست با رقم 36 اشتباه شود. چون تا قبل از قرن هفتم قبل از میلاد حرف بود(10) شباهت بسیاری با حرف لامد(30) داشت، به جز دو خط کوچک در قسمت چپ خطوط اصلی عمودی . تنها با یک لکه کوچک به علت استفاده مکرر از این لوحه باعث تغییر حرف بود به لامد گردد. به احتمال زیاد این تغییر در دوران اولیه نگارش صفحات دوم تواریخ 15: 19 ایجاد شده ( در میان 35 نسخه نویسی اشتباه از 15 نسخه اصلی) . بعدا" به علت متناقض نبودن با 16: 1 ، نویسنده ( و یا دیگری) به این نتیجه رسیده است که رقم 16 اشتباه بوده و آن را به 36 تغییر داده است.                                                                                               

 

آرچر 1982:226 کیل و دلیتچ 1949:366  نور حیات 2 1992:194                                                                

ترجمه: اِلما غریبیان  

Sep/15/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 327 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر