در کتاب مقدس می خوانیم که عیسی مسیح با مرگ خود قدرت شیطان را نابود کرد! اما چرا هنوز شیطان قدرت دارد و رئیس این جهان نامیده شده؟

در کتاب مقدس نوشته شده که شیطان خلع سلاح شده و شکست خورده، اما این به آن معنا نیست که انسان نمی تواند بار دیگر به او این اجازه را دهد که دوباره حیله های خود را بکار برد. ما هنوز هم مانند زمان آدم و حوا می توانیم به شیطان این اجازه و اقتدار را با نشان دادن ضعف خود و تسلیم خواست خود به او، ببخشیم. کلام خدا بارها در باره جنگ روحانی صحبت کرده. مثلا" در افسسیان فصل 6 آیات 10-17 در باره اسلحه های جنگ روحانی ما بر علیه قدرتها و ریاستها و فوجهای ارواح شریر سخن می گوید و پولس رسول، تیموتاؤس را تشویق می کند که جنگ نیکوی ایمان را بکند و در رساله یعقوب 4: 7 از شیطان به عنوان دشمنی شکست خورده که سعی می کند دوباره قدرت خود را به دست بگیرد صحبت می کند که از ایمانداران می خواهد فقط در برابر او ایستادگی کنند و او از آنها خواهد گریخت. در واقع دشمن بسیار ترسو و خلع سلاح شده ای داریم، مگر آنکه خود در آن موضع اقتدار خود نایستاده باشیم و هویت خود را در مسیح نشناخته باشیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/10/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 279 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر