چگونه ممکن است که خدا بمیرد با توجه به اینکه می گویید عیسی خدا است؟ اینکه خدا انسان شده به چه معناست؟ این مسئله غیر قابل درک است؟

در حالیکه عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، پدر و روح القدس بودند و باید بدانیم که این مسئله یک راز الهی است که خدا در کلامش بیان کرده است. مسئله تثلیث یک سر و رازی الهی است که در ذات خدا وجود دارد. همانگونه که همه ادیان اذعان دارند، خدا غیر قابل درک است و این ما نیستیم که تصمیم می گیریم خدا چگونه باید باشد. خدا باید خودش خود را به ما آشکار سازد. و خدا در کتاب مقدس به ما نشان می دهد که او در پدر و پسر و روح القدس است. او یک ذات در سه شخص است. مسلما" الهیات مسیحی بسیار ابعاد عمیقی دارد و بعضی از مسائل آن با مغز چند گرمی انسان قابل درک نیست ولی این دلیل بر اشتباه بودن آن نیست همانگونه که در طبیعت بسیاری اسرار وجود دارند که هنوز کشف نشده اند. زمانی خواهد رسید که او را روبرو خواهیم دید و همه چیز برای ما مکشوف خواهد شد. کلام خدا می فرماید: آنچه که مکشوف است برای ما و فرزندان ما است اما چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ما است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 766 بازدید 3  

نظرات کاربران

  • نظر کاویان فلاح محمدی

    از پاسختان چنان بر می آید که خدا به عنوان شخص دوم تثلیث روی صلیب مرد و در آن زمان فقط پدر و روح القدس حضور داشتند. یکی از خصوصیات خدا نامیرایی است. در ضمن خدا تغییرناپذیر و تبدیل ناپذیر است چطور می تواند خدای تثلیث در روی صلیب تغییر کند و از سه شخص به دو شخص نزول کند؟!


ارسال نظر