هنگامی که اخزیا پادشاه اورشلیم شد، 22 ( دوم پادشاهان 8: 26 ) یا 42 ( دوم تواریخ 22: 2 ) سال داشت ؟

 

چون ما با موارد چند هزار ساله سر و کار داریم ، انتظارِ داشتن نسخه های اصلی را نداریم، چون این نسخه ها مدت زیادی است که از میان رفته اند. به همین دلیل ما متکی به رونویسهای رونویس آنها هستیم، که در طی قرنها از روی آنها نوشته شده اند. آنانی که نسخه برداری میکردند ، غالباً مرتکب دو اشتباه می شدند. اولین، املای اشتباهی اسامی و دومین، شماره ها یا اعداد بود.                          

عدم توافق اعداد در این دو مورد مربوط  به دهه ای می شود که در اعداد ذکر شده است. اخزیا در دوم پادشاهان (26:8)،22 سال ذکر شده اما در دوم تواریخ (22: 2)، 42 سال . خوشبختانه مدارک بیشتری در کتاب مقدس در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد سن صحیح 22 سال می باشد. پیشتر در دوم پادشاهان 17:8آمده است که یهورام، پدر اخزیا 32 ساله بود که به سلطنت رسید و 8 سال بعد، در سن 40 سالگی مرد. پس اخزیا نمی توانست در هنگام مرگ پدرِ 40 ساله اش 42 ساله باشد. این اشتباهات تحریری، تغییری بر ایمان یهودیان و مسیحیان ایجاد نمی کند. در چنین مواردی، قسمت دیگری از کتاب مقدس این اشتباه را تصحیح می کند( دوم پادشاهان 26:8در این مثال). ما همچنین می بایست به یاد داشته باشیم که افرادی که این نسخه ها را رو نویسی می کردند، با دقتی صادقانه به نوشته های کتاب مقدس رسیدگی می کردند. آنان همچنانکه دریافت می کردند، همانگونه نیز تحویل می دادند،  بدون حتی تصحیح اشتباهات آشکار، که تعداد آنها واقعاً انگشت شمار است.

منبع مقاله: www.debate.org.uk

ترجمه: اِلما غریبیان

Jun/29/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 365 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر