آیا ابراهیم و اسماعیل خانه کعبه را بنا کردند ؟ چون در کتاب مقدس هیچ اشاره ای به این موضوع نشده . پس تاریخچه پیدایش خانه کعبه مربوط به چه زمانیست و به دست چه کسی ساخته شد؟

در کتاب مقدس هیچ اشاره ای نشده که ابراهیم یا اسماعیل به عربستان کوچ کرده باشند و حتی به آنجا رفته باشند. درباره اسماعیل، در کتاب پیدایش می خوانیم که محل زندگی او بسیار نزدیک به ابراهیم بود و در زمان فوت ساره می خوانیم که اسماعیل در مراسم تدفین او شرکت کرد، پس می بایست بسیار نزدیک به ابراهیم در کنعان که فلسطین کنونی است، زندگی می کرده.

خانه کعبه مکان بت پرستی بوده و مکانی بوده که در تاریخ بت پرستی اعراب ساخته شده و ارتباطی با ابراهیم ندارد. خود محمد پیامبر مسلمانان وقتی در مکه بود و بدنبال جذب پیروان بود، با یهودیان و مسیحیان به نرمی رفتار می کرد و به این خاطر با آنان سازش کرد و قبله مسلمانان را هم اورشلیم نامید و در حقیقت، بیت المقدس در اورشلیم، اولین قبله مسلمانان و خود محمد بوده است. اما وقتی به مدینه رفت و قدرت سیاسی آن شهر را به دست گرفت، بخاطر دشمنی ای که بین او، یهودیان و مسیحیان بود، قبله را به کعبه در مکه تغییر داد.

در مسیحیت، ما به قبله و به خانه ساخته شده به دست انسان به عنوان خانه خدا، ایمان نداریم. کلام خدا می فرماید؛ هر ایماندار به مسیح خانه خدا است و معبد روح خدا، در قلبهای ایمانداران است. در انجیل نوشته شده که خدا در خانه ساخته شده به دست انسان ساکن نمی شود. عیسی مسیح با مرگش بر صلیب و برخاستنش از مردگان، نجات همه بشر را از گناه مهیا کرد و هر که به او ایمان بیاورد و این آمرزش گناهان را از طریق قربانی عیسی مسیح و برخاستنش از مردگان بپذیرد، نجات و حیات ابدی را دریافت خواهد کرد و روح خدا در قلب این شخص ایماندار به مسیح، ساکن می شود و آنجا را خانه خود می سازد.

Oct/22/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 536 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر