نظر اسلام در باره مرگ مسیح چیست؟                                                                                                       

اساس ایمان مسیحیت بر روی مرگ عیسی بر صلیب و قیام  او از مردگان در روز سوم بنا شده است.   (اول قرنتیان15: 3-4) 

      در قرآن نام عیسی به عنوان یکی از پیامبران الوالعظم مکرراً ذکر شده است. (سوره 5:75). ولی اسلام در مورد مرگ عیسی چه نظری دارد؟ سوره 4: 157 در قرآن یکی از آیه های کلیدی در این مورد می باشد." که آنان با افتخار می گویند ، که ما عیسی مسیح  پیامبر خدا و پسر مریم را کشتیم؛ اما  آنان او را نه کشته اند و نه به صلیب کشیده اند، لیکن این را به ظاهر در آوردند تا آنان که مخالف هستند مشکوک گردند و  خیال کنند که او کشته شده ولی حقیقتاً او کشته نشده." بنابر این آیه معتبر در اسلام ، باور بر این است که عیسی برروی صلیب کشته نشد بلکه اینچنین به نظر آمد.                                                                                                  

پس بر اساس تعلیمات اسلامی چه اتفاقی برای عیسی افتاد؟ معلمین اسلام تعبیرهایی متفاوت در خصوص  پایان زندگی عیسی در روی زمین دارند .سوره 19: 33 اینچنین میگوید،"آرامش خداوند بر من است در روز تولدم، و در روز مرگم و در روزی که دوباره از مردگان زنده شوم"  اکثر معلمین مسلمان این آیه را اینچنین تعلیم میدهند که منظور از زنده شدن عیسی ا زمردگان برگشت دوم او است  که حکومت اسلامی را پا برجا خواهد کرد.  مانند سوره 3: 50که میگوید،"بنگر! الله گفت: ای عیسی! من تو را نزد خود بر می افرازم و تو را از تمام دروغ های مکاران پاک میکنم، من  پیروان تو را والاتر از بی ایمانان قرار میدهم در روز قیامت: آنگاه همه شما به سوی من بر می گردید و من میان اختلافات شما حکم خواهم کرد." واضح است که قرآن ایمان بر بازگشت ثانویه عیسی دارد.               

یک عقیده دیگر نیز هست که میگوید عیسی برروی صلیب نمرد بلکه مستقیم به طرف آسمان صعود کرد و الآن در حضور خدا است ، و روزی بر میگردد تا حکومت اسلامی را در جهان برقرار سازد.                                                                                         

گمراهی در این است که در قرآن مرگ عیسی مشخص نیست، قرآن مخالف حقیقت تاریخی مرگ عیسی برصلیب می باشد.مرگ عیسی نه تنها در چهار انجیل و دیگر کتب عهد جدید ثبت شده است، بلکه در کتاب های تاریخی همچون یوسفوس و تاسیتوس. همچنین هیچ عقیده معتبر دیگری در رابطه با مرگ مسیح  بر روی صلیب وجود نداد.  اگر باور کنیم که عیسی بر روی صلیب نرفت ، یعنی نزدیکترین دوستان و حتی مادر او ، او را  نشناختند، و نه آنانی که او را  بر روی صلیب کشتند.  و اگر  شخصی جای عیسی را بر صلیب گرفته بود پس  این ،جایگزین ، کیست ؟                                                                                                                                         

هیچ حقیقت دیگری  جایگزین حقیقت مرگ عیسی بر صلیب که در کتاب مقدس ثبت شده است،  نیست. سوال در این است که آیا او در روز سوم از مردگان قیام کرد یا نه. اگر کرد ، پس او نبوت را به انجام رساند و ثابت کرد که بر مرگ  به عنوان پسر خدا غالب گشته است، و بدینوسیله ما نیز به او ایمان آورده و حیات جاودان را کسب می کنیم. ( یوحنا 3: 16 و افسسیان 2: 8-9). و آنان که به او ایمان آورده اند خوانده شده اند تا او را و دیگران را محبت کنند. (متی 22: 37-40) و همچنین پیام نجات او را با پویا یی به دیگران برسانند. (رومیان1: 16؛متی 28: 18-19).

 

نویسنده: دیلان باروز

مترجم: الما غریبیان

منبع: www.gotquestions.org

Jul/25/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1325 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر