پایه و اصول مسیحیت را نام ببرید ؟

پایه و اصول مسیحیت در کتاب مقدس مسیحیان که متشکل از عهد عتیق و عهد جدید می باشد، یافت می شود.

اما بجاست که در اینجا اشاره کنیم که تمام کتاب مقدس در باره رابطه محبت آمیز با خدا و با انسانهای دیگر است و عیسی مسیح فرمود که این یعنی خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی قدرت خود محبت کردن و همسایه خود را مثل نفس خویش محبت کردن خلاصه تمام تورات و صحف انبیاء می باشد.

پس مهم ترین مسئله در مسیحیت رابطه ما با خدا و مردم می باشد که در صلح و آرامش و محبت برقرار باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/04/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 2603 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر