آیا کسی که دین خود را به مسیحيت تغییر می دهد، باید کفاره بده؟ بنده دین خود را به مسیحيت عوض کردم، گناهانی که قبلا انجام داده بودم را چه جوري باید پس بدم بايد کفاره شو بدم و اگر بله، به کی باید بدم؟

با ایمان به عیسی مسیح و تسلیم او شدن و پیروی از او، تمام گناهان گذشته ما و تمام اشتباهاتمان و خطاهایمان با کفاره مسیح بر صلیب پرداخت شده اند و نیازی به کفاره، دیگر وجود ندارد. عیسی مسیح گناهان ما را چنانکه مشرق از مغرب دور است، از ما دور کرده است و به عمقهای دریا انداخته است. اینها همه تمثیلهایی است که کتاب مقدس توسط آنها به ما نشان می دهد که گناهان ما فراموش شده و دیگر نیازی به کفاره نیست. عیسی مسیح با مرگ و قیام خود از مردگان ما را از شرّ گناه و عواقب آن رهایی داد.

Feb/08/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 261 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر