من در حال حاضر یک مسلمان نیستم میخواهم بدانم فرق بین شما بعنوان یک مسیحی با اسلام چیست و چطور میتوان به این نتیجه رسید که مسیحیت برتر از اسلام و پاکتر است البته من به نتایجی رسیدم که از اسلام خارج شدم ولی میخواهم نظر شما رو بدانم تا شاید در انتخاب راه آینده ام کمک کند. البته در باره اسلام تا حد قابل قبولی تحقیق کرده ام.

برای اطلاعات بیشتر از مسیحیت شما را تشویق می کنم که یک انجیل به زبان فارسی تهیه کنید و بخوانید و در ضمن می توانید در وب سایت پرپاسخ دات کام، اطلاعات جامعی از ایمان مسیحی و دفاعیات ایمان مسیحی دریافت کنید. در صورتی که یافتن انجیل برایتان مشکل است می توانید در وب سایت www.farsicrc.com کتاب مقدس مسیحیان را مطالعه کنید.

Nov/03/2016 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 313 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر