شما گفتید که مسیح هم سؤال را با سؤال جواب می داد. شما هم اگر مشاهده پاسخ

اولاً باید تأکید کنم که آن قسمت از مقاله که برای شما کپی شده و ارسال شده بود، همه آیاتی که مسلمانان به آنها اشاره دارند، نقل قول نشده و تنها وجه تشابهی که بین همه این آیات برای استناد به پیشگویی بودن

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 1  

واقعیتش را بخواهید خسته شدم از بس جواب تکراری به شما دادم. م مشاهده پاسخ

علت اینکه بنده به سؤالات شما با سؤال پاسخ می دهم، پیروی بنده از عیسی مسیح خداوندم که استاد و سرور بنده است، می باشد. عیسی مسیح خداوند بارها در برابر سؤالات مردم با سؤال پاسخ می داد، و این مسئله روشی ا

Mar/22/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 0  

شما در پاسخ من گفتید که حرفهای من خنده دار است! اجازه بدهید مشاهده پاسخ

اگر آیاتی که در اشعیاء به آنها اشاره کرده اید، واقعاً فکر می کنید به محمد اشاره می کنند، پس آیات زیاد دیگری هم هستند که می توانند به بهاءالله و زرتشت و خیلی از پیامبران دیگر نیز بچسبند. مهم این نیست ک

Mar/21/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 1  

شما درپاسخ بنده به باب 42 اشعیا، به دونکته اشاره کردید که من مشاهده پاسخ

باور کنید خیلی خنده ام می گیرد که از تمام عهد عتیق تنها اصرار بر یک آیه از اشعیاء دارید، که آنهم به هیچ عنوان ربطی به پیامبری بعد از مسیح ندارد و به نوعی می خواهید به محمد وصل کنید. دوست عزیزم از تمام

Mar/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

آیات انتهایی باب 42 اشعیاء خبر ازقتل وغارت بنی اسرائیل می ده مشاهده پاسخ

توجه داشته باشید که آیات آخر اشعیاء 42 در باره زمان خود اشعیاء است که قوم اسرائیل دچار اسارت و بدبختی و قتل و غارت شده بودند. خیلی مهم است که متن آیات کتاب مقدس را با تاریخ اتفاقاتی که در زمان نب

Mar/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 0  

تفاوت توبه در اسلام و مسیحیت، درچیست؟ مشاهده پاسخ

توبه در مسیحیت، عقب گرد کامل نسبت به افکار و زندگی و روش عمل گذشته می باشد و پشیمانی کامل نسبت به آن زندگی و تغییر مسیر کامل. وقتی مسیح زکی باجگیر را ملاقات کرد و زکی توبه کرد، ثمره توبه او این بود که

Mar/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0