آیا نام محمد در کتاب مقدس آمده است؟ مشاهده پاسخ

خیر. نام محمد به هیچ عنوان در کتاب مقدس قید نشده. لطفاً کپی مقاله ای را که در زیر برای شما می فرستم به تفصیل مطالعه فرمایید: د2: آیا در عهد عتیق پیشگویی در باره محمد وجود دارد؟ اکنون به این مسئل

Apr/02/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 0  

پاسخ به اولین اتهام از هفت ایراد اساسی اسلام از مسیحیت: کتاب مشاهده پاسخ

1- اتهام اول: کتاب مقدس شما مسیحیان و یهودیان تحریف شده است! مسلماً تلاش برای در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با شخص مسلمانی که معتقد است کتاب مقدس تحریف شده، امری بیهوده است. چرا که حتی اگر متقاعد &n

Apr/02/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 2  

بنده گفتم که در کتاب مقدس آیاتی وجود دارد که با حضرت محمد مت مشاهده پاسخ

سنگ زاویه در کتاب مقدس، باز هم به خداوند ما عیسی مسیح که بنیاد کلیسا می باشد، اشاره دارد. لطفاً به رساله پولس رسول به افسسیان 2: 20 جهت روشن شدن مطلب مراجعه فرمایید. با تشکر فراوان از محبت شما

Mar/30/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

برای من مایه افتخار است که با شما ملاقات حضوری داشته باشم وه مشاهده پاسخ

بنده در آخر این هفته قرار دارم و در واقع امروز، روز تعطیل بنده بود، ولی افتخاری است که برای چند لحظه به پاسخ سؤال شما بپردازم: در باره قیدار آنچنان چیز مهمی در اشعیاء ابراز داشته نمی شود، جز اینکه

Mar/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

شما درپاسخ بنده گفتید که آیه13و19و21باب 42اشعیا درباره مسیح مشاهده پاسخ

آرام آرام، بنده علاقه مند می شوم که با شما ملاقاتی حضوری داشته باشم و مصاحبتی شیرین و عمیق با یکدیگر داشته باشیم. به نظر بنده این مباحثات، در حال ایجاد دوستی زیبایی بین ماست و خوشوقتم از اینکه می توان

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 98 بازدید 1