آیا قرآن جایگزین کتاب مقدس شده است؟ مشاهده پاسخ

بجای جایگزین شدن، قرآن مسلمانان را به خواندن کتاب مقدس تشویق می کند. بسیاری از مسلمانان هرگز کتاب مقدس را نخوانده اند چون آنها فکر می کنند قرآن جایگزین کتاب مقدس شده است. به هر ترتیب باید در نظر داشته

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام امیر نهروان 853 بازدید 10  

سلام.فرزند اول ابراهیم کیست؟در یک جا می گوید اسحاق است(پیدای مشاهده پاسخ

 فرزند اول ابراهیم اسماعیل بوده است ولی اسماعیل بعنوان فرزند وعده نبود بلکه فرزندی بود که در اثر اشتباهی که ابراهیم کرد و خواست به وعده خدا عمل نکند بدنیا آمد. در پیدایش 22: 1 نمی گوید اسحاق فرزن

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 814 بازدید 0