يكي از مسائلي كه مسلمانان خيلي روي آن پافشاري دارند اين است مشاهده پاسخ

در باره مقام زن در اسلام و مسیحیت سه مقاله جداگانه در وب سایت پرپاسخ موجود است که توجه شما را به این مقالات جلب می کنم که در زیر کپی آنها برای شما ارسال می شود: جایگاه زن در کتاب مقدس و م

Jul/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 0  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19724 بازدید 79  

شباهت بین اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

در زیر کپی مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را که نگرشی از دیدگاه کتاب مقدس مسیحیان به اسلام را توضیح می دهد، برای شما می فرستم. شاد و پیروز و سربلند باشید، کشیش ورژ باباخانی: نگرشی به اسلام مسلمانان

Jun/24/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 268 بازدید 2  

من دیروز داشتم یکی از بچه های کمپ رو که مسلمان هستند بشارت م مشاهده پاسخ

در باره لینکی که فرستاده اید، کاملا" غرض ورزی مسلمانان ایرانی در دوبله کردن و ترجمه این لینک دیده می شود، چون این کشیش سوئدی که با احمد دیدات در این ویدیو در حال مناظره است، اطلاعات بسیار ناقصی ا

Jun/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 128 بازدید 1  

آیا آیین بهائیت، آیین الهی و آسمانی است؟ مشاهده پاسخ

آیین بهائیت نسبت به یهودیت، مسیحیت و حتی اسلام، آیینی نوین محسوب می شود. شروع این آیین به سال 1844 میلادی و به کشور ایران که بستر بسیاری از وقایع مهم و اساسی تاریخ آیین بهائیت بوده، باز می گردد. &n

Jun/18/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6683 بازدید 35  

دیدگاه مسیحیت از بُعد اعتقادی و پذیرش نسبت به یهودیت و اسلام مشاهده پاسخ

در باره سؤالی که کرده اید، پاسخ آن بسیار وسیع می باشد و تا حدودی به اندازه وسعت وب سایت پرپاسخ می باشد. لطفا در وب سایت پرپاسخ در باره موضوعی که سؤال کرده اید، تحقیق و مطالعات وسیعی انجام دهید و پاسخ

Jun/10/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 118 بازدید 4