پاسخ به اولین اتهام از هفت ایراد اساسی اسلام از مسیحیت: کتاب مشاهده پاسخ

1- اتهام اول: کتاب مقدس شما مسیحیان و یهودیان تحریف شده است! مسلماً تلاش برای در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با شخص مسلمانی که معتقد است کتاب مقدس تحریف شده، امری بیهوده است. چرا که حتی اگر متقاعد &n

Apr/02/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 2  

بنده گفتم که در کتاب مقدس آیاتی وجود دارد که با حضرت محمد مت مشاهده پاسخ

سنگ زاویه در کتاب مقدس، باز هم به خداوند ما عیسی مسیح که بنیاد کلیسا می باشد، اشاره دارد. لطفاً به رساله پولس رسول به افسسیان 2: 20 جهت روشن شدن مطلب مراجعه فرمایید. با تشکر فراوان از محبت شما

Mar/30/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

برای من مایه افتخار است که با شما ملاقات حضوری داشته باشم وه مشاهده پاسخ

بنده در آخر این هفته قرار دارم و در واقع امروز، روز تعطیل بنده بود، ولی افتخاری است که برای چند لحظه به پاسخ سؤال شما بپردازم: در باره قیدار آنچنان چیز مهمی در اشعیاء ابراز داشته نمی شود، جز اینکه

Mar/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

شما درپاسخ بنده گفتید که آیه13و19و21باب 42اشعیا درباره مسیح مشاهده پاسخ

آرام آرام، بنده علاقه مند می شوم که با شما ملاقاتی حضوری داشته باشم و مصاحبتی شیرین و عمیق با یکدیگر داشته باشیم. به نظر بنده این مباحثات، در حال ایجاد دوستی زیبایی بین ماست و خوشوقتم از اینکه می توان

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 1  

شما گفتید که مسیح هم سؤال را با سؤال جواب می داد. شما هم اگر مشاهده پاسخ

اولاً باید تأکید کنم که آن قسمت از مقاله که برای شما کپی شده و ارسال شده بود، همه آیاتی که مسلمانان به آنها اشاره دارند، نقل قول نشده و تنها وجه تشابهی که بین همه این آیات برای استناد به پیشگویی بودن

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 1  

واقعیتش را بخواهید خسته شدم از بس جواب تکراری به شما دادم. م مشاهده پاسخ

علت اینکه بنده به سؤالات شما با سؤال پاسخ می دهم، پیروی بنده از عیسی مسیح خداوندم که استاد و سرور بنده است، می باشد. عیسی مسیح خداوند بارها در برابر سؤالات مردم با سؤال پاسخ می داد، و این مسئله روشی ا

Mar/22/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 0