فرق اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

جهت کسب اطلاعات جامع در باره تفاوت میان اسلام و مسیحیت، شما را تشویق به مطالعه مقالات ما در وب سایت پرپاسخ دات کام در دسته بندی پاسخ به اسلام می نمایم. با توجه به اینکه سؤال شما دارای پاسخی بسیار طولا

Dec/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 0  

درود،.آیا پدر عیسی، خدای محمد است!؟ مشاهده پاسخ

خدایی که محمد یعنی پیامبر اسلام معرفی می کند، با خدایی که انجیل معرفی می کند، بسیار متفاوت است. تصویری که اسلام از خدا به شخص می دهد تصویری است بسیار مخدوش از خدایی که جبّار و زورگو است و بسیار فراتر

Dec/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

وقتی عیسی بر صلیب مُرد، آیا خدا مُرد؟ پس خلقت چگونه به حیات مشاهده پاسخ

وقتی کتاب مقدس از مرگ سخن می گوید، مقصود آن نابودی و نیستی نمی باشد بلکه "جدایی". متأسفانه بسیاری از مردم مرگ را به عنوان نیستی و نابودی مطلق به شمار می آورند اما دیدگاه کتاب مقدس از بکارگیر

Dec/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

شخص مسلمانی به من گفت:شق القمر واقعاً اتفاق افتاده و معجزه‌ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، مقاله ای در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی این مقاله را برای شما ارسال می دارم: شق القمر، معجزه ای  که حقیقت ندارد. ترویج و گسترش معجزات در قرآن، با هدف نشان دادن کا

Dec/02/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 1  

آیا خدای اسلام و مسیحیت یکی است؟ مشاهده پاسخ

مسلمانان و مسیحیان، هردو به یک خدای متعالی معتقدند که پیامبرانی را به جهان فرستاده. هر دو به کتب مقدسی اعتقاد دارند که آیات نبوی در آنها ثبت شده است. هر دو معتقدند که عیسی نبی خداوند بوده و از باکره ب

Nov/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 1