فرض کنید که اعمال رسولان وافسسیان وپطرس چیزی درباره ی این سن مشاهده پاسخ

سؤال شما شدیداً بنده را متعجب می سازد!!! فرض کنید قرآن در باره محمد چیزی نمی گفت! آیا باز هم به محمد ایمان می داشتید؟ با کمال احترامی که به شما دارم، می بایست اعتراف کنم که سؤال شما بسیار نامربوط است.

May/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0  

شق القمر، معجزه ای  که حقیقت ندارد. مشاهده پاسخ

ترویج و گسترش معجزات در قرآن، با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام، یکی از روش های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی، با هدف اسطوره سازی، به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان

May/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 4589 بازدید 66  

میخواستم فرق بین خدای اسلام با خدای مسیحیت را بدانم؟ مشاهده پاسخ

جهت پاسخ به سؤال شما نیاز به خواندن مقالات و کتابهای زیادی است و شما را تشویق می کنم برای شروع مقالات وب سایت پرپاسخ را ورق بزنید و مطالعه کنید. در وب سایت پرپاسخ، ایمان مسیحی و اسلامی به صراحت مورد ب

May/15/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 109 بازدید 1  

پاسخ به هفت سؤال مهم مسلمانان از مسیحیان مشاهده پاسخ

1- اتهام اول: کتاب مقدس شما مسیحیان و یهودیان تحریف شده است! مسلماً تلاش برای در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با شخص مسلمانی که معتقد است کتاب مقدس تحریف شده، امری بیهوده است. چرا که حتی اگر متقاعد &n

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 166 بازدید 1  

هفتمین ایراد مسلمانان بر مسیحیان: "به سقوط اخلاقی در جوامع م مشاهده پاسخ

در واقع این فساد و سقوط اخلاقی دامنگیر افرادی است که خود ایمانی به مسیح ندارند، اما بسیاری از مسلمانان اینگونه فکر می کنند که همه کشورهای غربی، مسیحی هستند، همانگونه که ما نیز وسوسه می شویم که اینگونه

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 2  

ایراد ششم مسلمانان بر مسیحیان: "قرآن شامل بیانات علمی است که مشاهده پاسخ

مسلمانان اینگونه ادعا می کنند که به برخی اکتشافات علمی مشخص در قرآن اشاره شده که در زمان محمد هنوز کشف نشده بوده‌اند و وجود آنها در قرآن ثابت می کند که این کتاب الهام الهی و از جانب خدا است.

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 423 بازدید 3