در مورد انجیل متی باب ۳ آیه ۱۱و۱۲ متن ارامی اش را میشه توضی مشاهده پاسخ

اولاً در متن آرامی اشاره ای به حسین نشده و ثانیاً فرض کنیم جایی هم شباهتی به اسامی خاصی باشد، آیا نباید به متن آیه و زمینه آیه نگاهی کرد و دید که این آیه در باره چه کسی سخن می گوید؟ این آیه به روشنی ا

May/10/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 1  

لطفاً در باب معضلات و فساد اخلاقی در قرآن ، چه در اشارات به مشاهده پاسخ

ما در مسیر تکمیل و تکوین این وب سایت قرار داریم و مسلماً یکی از مسائلی که به آنها به طور مفصل خواهیم پرداخت، همین موضوعات خواهد بود. صمیمانه از همکاری و پیگیری شما تشکر داریم. شاد و پیروز باشید.

May/07/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 1  

من که مسیحی هستم و اسلام را رد کردم و در یکی از مقالاتتان خو مشاهده پاسخ

هر کس که دم از برادری و برابری بزند، دلیل بر دلسوز بودن و با محبت بودن نیست. مثلاً کمونیسم از زمان شروع خود، دم از عدالت خواهی و برادری و برابری می زد، اما موجب قتلهای بسیاری شد، مخصوصاً در زمان استال

May/06/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 0  

شاید دکتر احمد دیدات را دیده یا مصاحبه ی او با آقای کلارک د مشاهده پاسخ

متأسفانه احمد دیدات سعی در مناظره و بحث با افرادی دارد که اطلاعاتشان از کتاب مقدس و نیز اسلام بسیار کم است. ایشان حاضر به بحث و مناظره با افراد برجسته مسیحی که اسلام شناس نیز هستند نشده، بخاطر اینکه م

May/05/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 0  

میگن که دو دریای شور و شیرین به هم متصل اند ولی به هم نمیریز مشاهده پاسخ

در مورد سؤال شما در وب سایت پرپاسخ، پاسخی مفصل موجود است که کپی آن را برای شما در زیر می فرستم. لطفاً اول به مقالات ما در وب سایت مراجعه فرمایید و در صورت عدم یافتن پاسختان، سؤال خود را در این قسمت بر

May/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

من باز هم می پرسم درسته شق القمر را شما تایید نمی کنید اما ل مشاهده پاسخ

به زودی مقاله ای در این زمینه در وب سایت پرپاسخ درج خواهد شد. تشویقتان می کنم که مقالات ما را در دسته بندی پاسخ به اسلام دنبال کنید و ابطال این گزارش را که مسلمانان به ناسا مرتبط می سازند، شاهد خواهید

May/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0