محمد که بود؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: محمد بنیان گزار اسلام است و به عنوان پیامبر مسلمانان و بهاییان شناخته میشود. در واقع، برای مسلمان شدن، کافیست که به زبان آورده شود که " هیچ خدایی به جز الله نیست، و محمد رسول اوست. "

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 680 بازدید 5  

سوْال: آيا انسان با نگاه داشتن پنج ركن اسلام مى تواند وارد ب مشاهده پاسخ

 خداوند به دليل عدالتش گناه را مجازات مى كند- بدون توجه به اينكه چقدر خوب پنج ركن اسلام را به جا مى آوريد. به عنوان يك مسلمان، فرد پس از مرگ  در انتظار رسيدن به بهشت مى باشد. اما به عنوان

Jan/20/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 747 بازدید 1  

سوْال: "آيا در عهد عتيق مجازات كفر به مقدسات مرگ نبود؟ اين چ مشاهده پاسخ

پاسخ: در لاويان ٢٤: ١٦ چنين آمده، "هر که نام خداوند را کفر گوید باید حتماً کشته شود؛ تمام جماعت باید او را سنگسار کنند. هرگاه کسی نام مقدس را کفر گوید باید کشته شود، خواه غریب و خواه بومی."

Jan/19/2016 پاسخ به اسلام امیر نهروان 687 بازدید 9  

مسیحیت و آیین بهایی، چگونگی ارتباط آنها؟ مشاهده پاسخ

دین بهایی زمانی آغاز شد که یک مرد فارسی خود را بهاءالله (که واژه ای عربی است به معنای جلال خدا) نامید ودر سال 1863 اعلام کرد که آخرین مکاشفه خداوند است. در حقیقت، امروزه چندین میلیون بهایی در سرتا سر

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 849 بازدید 4  

آیا در قرآن اشتباهاتی وجود دارند؟ مشاهده پاسخ

آیا در قرآن اشتباهاتی وجود دارند؟ اگرچه مسلمانان اغلب درباره منشاء الهی قرآن این بحث را می کنند که "هیچ اشتباه، تغییر یا تحریفی" نسخه های آن را از زمان آغاز آن لمس نکرده، باید اذعان داشت که

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 985 بازدید 1  

سلام. ضمن تشکر بابت پاسخ قبلی سوالی داشتم در زمینه تکمیل تحق مشاهده پاسخ

دوست بسیار گرامی سلام، از سوالی که کرده اید کمال تشکر را داریم. از اینکه این سایت توانسته توجه شما را جلب کند بسیار خوشوقت هستیم. هیچکدام از معملین کتاب مقدس در مورد تثلیث و تعلیم آن در سردرگمی قرار ن

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 669 بازدید 0