دردین اسلام  برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت اس مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشید که تمام این مسائل یعنی غسلها و وضو و غیره از عهد عتیق برداشته شده است و وقتی عیسی مسیح به زمین خاکی ما پا گذاشت فرمود: اینها نیست که اهمیت زیادی داشته باشد یا الویت داشته باشند ب

Sep/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2354 بازدید 6  

بنا بر نویسنده، آیا بعشا ، پادشاه اسرائیل در 26 امین سال سلط مشاهده پاسخ

دو راه حل برای این مشکل وجود دارد. در آغاز، مفسرینی که به این صفحات توجه کردند به این نتیجه رسیده اند که 36 امین سال سلطنت آسا می بایست از خروج 10 قبیله اسرائیل  از یهودا و بنیامین حساب شود، که ب

Sep/15/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 422 بازدید 0  

آیا سلیمان 40.000 اصطبل برای اسب هایش داشت ( اول پادشاهان 4: مشاهده پاسخ

راههای مختلفی برای جواب این اختلاف گیج کننده هست. احتمالی ترین آنان ، توضیحی است که در چالشهای قبلی نیز به آن پرداخته ایم، به گونه ای که دهه ها به علت رونویسی های مداوم محو و ناخوانا می شد. دیگران بر

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 434 بازدید 0  

آیا داوود 1700 نفر از سواران صوبه پادشاه را در بند گرفت ( دو مشاهده پاسخ

برای این اختلاف ارقامی دو راه حل هست. اولین در کتاب کیل و دلیتچ ( ص 360) قانع کننده ترین جواب است. آنها بر این عقیده هستند که کلمه ارابه ها ( رِکِب در زبان اصلی) در دوم سموئیل 8: 4 سهوا بوسیله نسخه بر

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 403 بازدید 0  

هارون در چه مکانی فوت کرد؟ در کوه هور(اعداد 20: 22-29) یا در مشاهده پاسخ

مهم است که به جغرافیای محل میسوره و کوه هور نگاهی بیاندازیم و وقتی به آن توجه می کنیم، می بینیم میسوره مکانی بود در منطقه کوه هور و این آیات تضادی با هم ندارند. یک متن به میسوره که در اطراف کوه هور بو

Sep/01/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 422 بازدید 0  

بنده مسلمان زاده افغان ودر خانواده اهل سنت بدنیا آمده ام و م مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که احتمالا" افرادی به اسم محمد و علی و خاندانشان وجود داشته اند، اما باید دانست که آنها تنها افرادی نبودند که ادعای پیامبری کردند بلکه بسیاری پس از ظهور عیسی مسیح در

Aug/27/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 1