روزه ماه رمضان چیست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: ماه رمضان ماهى مقدس در دین اسلام است و مشخصه آن روزه گرفتن در مدت بخصوصى مى باشد.  رعایت ماه رمضان یکی از پنج رکن اسلام است. با روزه گرفتن در این ماه، مسلمانان بر این باورند كه  پاداش

Apr/22/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1185 بازدید 9  

تفاوتهاى شيعه و اهل سنت در چيست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: تفاوت اصلی میان شیعه و سنی در تفسیر اين دو از جانشینی به حق جهت رهبری پس از مرگ حضرت محمد است. همه مسلمانان شهادتين را قبول دارند، بدين معنى كه هیچ خدایی جز الله نيست، و محمد پيامبر خداست. با ای

Apr/21/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 655 بازدید 6  

تصوف چيست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: تصوف جنبشى برخاسته از درون اسلام، و جنبه عرفانی اسلام است. شاید این یکی از دلایلی است كه مسلمانان سنتی  ازصوفى ها فاصله گرفته اند. تصوف در دادن عشق و سرسپردگى به خدا، تمرکز دارد. از آنجا که

Apr/20/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 562 بازدید 6  

هر دو مذهب اسلام و مسیحیت اطمینان به حقانیت خود دارند. چگونه مشاهده پاسخ

در مورد اطمینان در ایمان به دین خود باید بگویم مطمئن ترین اشخاص مسیحیان هستند. من بارها از مسلمانان سؤال کرده ام که آیا این اطمینان را دارند که پس از مرگ وارث حیات جاویدان خواهند شد و به حضور خدا خواه

Apr/14/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 606 بازدید 3  

با توجه به پاکی جوانان کشورمان و چرا مسیحیان معتقدند که داود مشاهده پاسخ

در مورد تعریفی که از جوانان ایران کرده اید باید بگویم بنده در ایران سالها زندگی کرده ام و جوانان پاک شاید خیلی انگشت شمار یا اصلا وجود نداشته اند و فساد زیادی در بین جوانان ایران هم اکنون نیز وجود دار

Mar/13/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 773 بازدید 2  

در كتاب پيدايش باب ١٧ و ايه ٢٠ وعده خدا به اسماعیل در مورد 1 مشاهده پاسخ

 همانگونه که از نسل یعقوب 12 فرزند بوجود آمدند که قوم اسرائیل را تشکیل داد و از آن نسل انبیاء و عیسی مسیح به دنیا آمدند، از اسماعیل نیز 12 فرزند بوجود آمد که قوم عرب را تشکیل داد که کتاب مقد

Feb/16/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 618 بازدید 1