میخواستم فرق بین خدای اسلام با خدای مسیحیت را بدانم؟ مشاهده پاسخ

جهت پاسخ به سؤال شما نیاز به خواندن مقالات و کتابهای زیادی است و شما را تشویق می کنم برای شروع مقالات وب سایت پرپاسخ را ورق بزنید و مطالعه کنید. در وب سایت پرپاسخ، ایمان مسیحی و اسلامی به صراحت مورد ب

May/15/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 0  

پاسخ به هفت سؤال مهم مسلمانان از مسیحیان مشاهده پاسخ

1- اتهام اول: کتاب مقدس شما مسیحیان و یهودیان تحریف شده است! مسلماً تلاش برای در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با شخص مسلمانی که معتقد است کتاب مقدس تحریف شده، امری بیهوده است. چرا که حتی اگر متقاعد &n

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 0  

هفتمین ایراد مسلمانان بر مسیحیان: "به سقوط اخلاقی در جوامع م مشاهده پاسخ

در واقع این فساد و سقوط اخلاقی دامنگیر افرادی است که خود ایمانی به مسیح ندارند، اما بسیاری از مسلمانان اینگونه فکر می کنند که همه کشورهای غربی، مسیحی هستند، همانگونه که ما نیز وسوسه می شویم که اینگونه

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1  

ایراد ششم مسلمانان بر مسیحیان: "قرآن شامل بیانات علمی است که مشاهده پاسخ

مسلمانان اینگونه ادعا می کنند که به برخی اکتشافات علمی مشخص در قرآن اشاره شده که در زمان محمد هنوز کشف نشده بوده‌اند و وجود آنها در قرآن ثابت می کند که این کتاب الهام الهی و از جانب خدا است.

May/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 193 بازدید 1  

ایراد پنجم مسلمانان بر مسیحیان: " عیسی هرگز مصلوب نشده."!!! مشاهده پاسخ

در مسئله منکر شدن مصلوب شدن عیسی مسیح، اسلام دقیقاً همان چیزی را انکار می کند که بخاطر آن مسیح به زمین آمد! کل این باور مسلمانان برپایه یک آیه مشکوک متّکی است، "و گفته ايشان كه ما مسيح عيسى بن مر

May/13/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 1  

ایراد چهارم مسلمانان بر مسیحیان: "چه نیازی به کفاره مسیح وجو مشاهده پاسخ

در اسلام اشتباهاتی که شما انجام می دهید گناه محسوب می شوند، و با استغفار، خدا شما را می بخشاید. علاوه بر این، اعمال خوب ما اعمال بد ما را محو می سازد (سوره 11: 114) – اما اگر مردی به زنی تجاوز ک

May/13/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0