سلام.لطفا کامل و جزئی به من توضیح دهید که چرا اسلام پاسخگوی مشاهده پاسخ

پاسخ سؤالاتی که مطرح کرده اید بصورت مفصل در مقالات متعدد در وب سایت پرپاسخ موجود است و در حوصله این نامه نیست که با تمام جزئیاتی که شما توصیه کرده اید، سؤال شما را در اینجا پاسخ دهم. لطفاً مقالات مفصل

Oct/20/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

سؤالی که ازتون داشتم درباره شام آخر عیسی مسیحه. در یه جای کت مشاهده پاسخ

بسیار مهم است که وقایع کتاب مقدس را با در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و آداب و رسوم زمان نگارش این وقایع تفسیر کرد. با توجه به فرهنگ زمان مسیح و شاگردانش در یهودیه، باید به این مسئله دقت کرد که مانند ای

Oct/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

رد مبحث معجزه در قرآن و زندگی پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

قرینه و اماره نبوت(معجزه): از آنجا که قبلاً بحث کردیم که معجزه نه نشانه کافی برای نبوت است و نه لازمه نبوت، و از طرفی وقتی ثابت شد که پیامبراسلام معیار دوم یعنی مطابقت پیامش با پیام پیامبران قبلی را ن

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 331 بازدید 3  

عدم تطابق معیارهای احراز نبوت با پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

معیار نخست: معیار نخست بیان مستقیم و بدون واسطه خداوند در مقابل مردم بود؛ واضح است که چنین معیاری در خصوص پیامبراسلام، وجود ندارد و هیچ مسلمانی هم هرگز چنین ادعایی نداشته و ندارد. اما از آنجا که بیان

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 0  

رد ادعای تحریف کتاب مقدس به علت تناقص یا تعارض در متن آن مشاهده پاسخ

تحریف کتاب‌مقدس و تعارض در کتاب‌مقدس برخی نیز ادعا می‌کنند که به علت این که در کتاب‌مقدس تعارض وجود دارد، کتاب مقدس تحریف شده است. به عبارت دیگر می‌توان این استدلال را اینط

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 134 بازدید 0