در کلام الله سوره ناس نوشته شده: قل اعوذ برب الناس،ملک النا مشاهده پاسخ

مسئله تثلیث در باره سه شخصیت که دارای یک ذات و جوهر هستند و آن خداست می باشد و خصوصیات خدا، امری جداگانه است که ربطی به مسئله تثلیث ندارد. در ضمن در صورتی که شما تثلیث را پذیرفته اید، نمی توانید مس

Apr/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

ایراد سوم مسلمانان بر مسیحیان: "مسیحیان سه خدا را عبادت می ک مشاهده پاسخ

 تثلیث تقریباً همیشه بزرگترین ایرادیست که مسلمانان به کتاب مقدس وارد می دانند و این همیشه منشاء بسیاری از مباحثات غیرسازنده بوده است. در ابتدا باید گفت که تنها وجودی که می تواند ماهیت ذات خد

Apr/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 1  

ایراد دوم مسلمانان از مسیحیان: آیا در کتاب مقدس مسیحیان در ب مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار عجیبی خواهد بود که از شخصی مسلمان بپرسیم که آیا آنها به تحریف کتاب مقدس باور دارند. البته که چنین است.  آنها اینگونه اظهار می دارند که پیشگوییهای زیادی در باره ظهور محمد در کت

Apr/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0  

می گن که تورات و انجیل در قرآن آمده، من اینطوری فکر کردم که مشاهده پاسخ

آیا شما تورات و انجیل را مطالعه کرده اید؟ لطفاً این کتابها را مطالعه کنید و مشاهده خواهید کرد که به هیچ عنوان این کتابها در قرآن نیستند و بالعکس مطالب این کتابها بطرز بسیار فجیعی مورد حمله قرآن و

Apr/04/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

آیا نام محمد در کتاب مقدس آمده است؟ مشاهده پاسخ

خیر. نام محمد به هیچ عنوان در کتاب مقدس قید نشده. لطفاً کپی مقاله ای را که در زیر برای شما می فرستم به تفصیل مطالعه فرمایید: د2: آیا در عهد عتیق پیشگویی در باره محمد وجود دارد؟ اکنون به این مسئل

Apr/02/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0