آیا این هیرودیس پادشاه بود که می خواست یحیی تعمید دهنده را ب مشاهده پاسخ

چالشگر با استفاده از متن ذکر شده در متی 14: 5 که به نظر می رسد هیرودیس مایل بود و در آیه مرقس 6: 20 که اینچنین نتیجه می گیرد که او نمی خواست یحیی را به قتل برساند، ادعای تناقض در اناجیل می کند. هرچند

Jul/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 250 بازدید 4  

هنگامی که عیسی به خود شهادت می دهد، آیا شهادت او حقیقت دارد مشاهده پاسخ

" اگر من خود بر خویشتن شهادت دهم، شهادتم معتبر نیست" ( یوحنا 5: 31) در مقایسه با " هر چند من خود بر خویشتن شهادت می دهم ولی شهادتم معتبر است" ( یوحنا 8: 14). اینجا یک تناقض به نظر

Jul/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 2  

من با یک مسلمان صحبت کردم که مرگ مسیح باعث رستگاری ما شده و مشاهده پاسخ

رساله پولس رسول به رومیان به تفصیل در باره نجات بشر از طریق مرگ جانشینانه مسیح بر صلیب سخن می گوید. لطفا به دوست خود رساله پولس رسول به رومیان را نشان دهید و از او خواهش کنید این رساله را به دقت مطالع

Jul/16/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 129 بازدید 0  

من میخوام به یک مسلمون در مورد تثلیث توضیح بدم و ممنون میشم مشاهده پاسخ

به  منظور داشتن دید روشن و واضح در باره تثلیث اقدس و تعلیم کتاب مقدس در این باره، توصیه می کنم به وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و مقالات متعددی را که در این وب سایت به تفصیل در باره تثلیث اقدس و این

Jul/16/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

تفاوت توبه در مسیحیت و اسلام چیست؟ من می بینم در مسیحیت خواس مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس توبه شخص از گناهانش بر اساس ایمان به کار فدیه گناهانش و مرگ جانشینانه عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان قربانی گناهان بشر انجام می شود. بدون قربانی مسیح بر صلیب، بخشش گناهان میسر نیست، چون ب

Jul/14/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

چگونگی مرتد شدن کاتب یا نویسنده قرآن مشاهده پاسخ

عبدالله بن ابی السرح  یکی از صحابه محمد، از نویسندگان معروف قرآن و کاتب وحی است. وی شخص مورد اعتماد محمد، پیامبرمسلمین بود که با مسلمانان از مکه به مدنیه هجرت کرده و سرانجام  از دی

Jul/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11381 بازدید 46