چگونه خدا آنان را که در فرهنگهای غیرمسیحی یزرگ میشوند و در ت مشاهده پاسخ

این پرسش با این پیش فرض مطرح شده که امکان نجات به جایی بستگی دارد که ما بزرگ میشویم و به آنچه می اندیشیم.زندگی میلیونها انسان که با ادیان غلط متولد شده اند، یا بی دینی متولد شده اند در اعصار و قرون ای

Aug/18/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 819 بازدید 2  

سوال: علوی ها چه کسانی هستند، و اعتقادات آنها چیست؟ مشاهده پاسخ

علویها یک فرقه اسلامی هستند که توسط ابن نصیردر قرن 9 میلادی بنیانگذاری شد. به آنها گاهاً علویان خطاب میشود، و اشتباهاً به آنها انصاریان نیز خطاب میشود، و پیشتر به آنها نصریان نیز اتلاق میشده است، که ا

Aug/08/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1077 بازدید 2  

 آیا مسلمانان به تولد عیسی مسیح از باکره ایمان دارند؟  مشاهده پاسخ

کریسمس عیدی است که در آن مسیحیان تولد عیسی را جشن می گیرند. در قسمت عهد جدید کتاب مقدس، به طور واضح اعلام می شود که عیسی از یک باکره به نام مریم زاده شد. (متی 1: 18-25؛ لوقا 1-2: 20) ، هرچند  اکث

Jul/25/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 981 بازدید 0  

من مسلمان هستم، چرا باید مسیحی شوم؟   مشاهده پاسخ

مردم اغلب پیرو مذهب اقوام خود میباشند. چه مسلمان چه بودیست و چه کاتولیک.  ولی وقتی که ما در روز قیامت مقابل تخت خداوند قرار بگیریم ، هر شخصی جوابگوی اعمال خویش خواهد بود، که آیا به حقیقت خداوند ا

Jul/25/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1240 بازدید 5  

آیا می توان آیه ای شبیه آیات قرآن نوشت؟ و آیا این اعجاز قرآن مشاهده پاسخ

مسلما" کشتن پسر خدا یکی از گناهان بزرگی بود که انسان مرتکب شد و به گناهان دیگر اضافه شد ولی فراموش نکنید که مسیح روی صلیب فرمود: " پدر اینها را بیامرز زیرا نمی دانند چه می کنند؟" در حقی

Jul/24/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 737 بازدید 4