هارون در چه مکانی فوت کرد؟ در کوه هور(اعداد 20: 22-29) یا در مشاهده پاسخ

مهم است که به جغرافیای محل میسوره و کوه هور نگاهی بیاندازیم و وقتی به آن توجه می کنیم، می بینیم میسوره مکانی بود در منطقه کوه هور و این آیات تضادی با هم ندارند. یک متن به میسوره که در اطراف کوه هور بو

Sep/01/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 360 بازدید 0  

بنده مسلمان زاده افغان ودر خانواده اهل سنت بدنیا آمده ام و م مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که احتمالا" افرادی به اسم محمد و علی و خاندانشان وجود داشته اند، اما باید دانست که آنها تنها افرادی نبودند که ادعای پیامبری کردند بلکه بسیاری پس از ظهور عیسی مسیح در

Aug/27/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 451 بازدید 1  

آیا می توان از انجیل یوحنا ۲۶:۱۵ (زبان یونانی)در هنگامی که ع مشاهده پاسخ

برای روح القدس اتفاقا" در اصل زبان یونانی ضمیر مؤنث استفاده شده است و به هیچ وجه ضمیر مذکر برای او استفاده نشده است و این یکی از موضوعاتی است که در پاسخ به اسلام باید گفت که این به هیچ عنوان صحبت

Aug/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 375 بازدید 3  

به عنوان یک مسلمان که اعتقادی به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح ند مشاهده پاسخ

اگر به تثلیث اقدس شخص ایمان نداشته باشد، در ضمن ایمان ندارد و اعتراف نمی کند که عیسی مسیح خداوند است، همانگونه که در نوشتجات شما مشاهده می شود. برای نجات از گناه و رابطه با خدای زنده مهم است که قربانی

Jul/19/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 570 بازدید 3  

آیا نوح می بایست یک جفت از تمام حیوانات را می آورد(پیدایش 6: مشاهده پاسخ

این یک سؤال عجیبی است. واضح است که خواننده متن باب 6 پیدایش را اشتباه نقل قول کرده است، که هیچ ذکری از حیوانات "پاک" در آن نشده، در باب هفتم  خصوصا  حیوانات پاک و ناپاک تعریف شده ا

Jul/12/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 524 بازدید 4  

آیا داود پادشاه بعد از شکست فلسطینیان صندوق عهد را به اورشلی مشاهده پاسخ

این مشکلی نیست. اگر خواننده ادامه اول تواریخ را تا باب 15 می خواند، متوجه می شد که داود بعد از شکست دادن فلسطینی ها، صندوق را به اورشلیم آورد. دلیل این مطلب این است که، قوم اسرائیل صندوق عهد را د

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 505 بازدید 0