مسلمانان و مسیحیان هر کدام مسیح را چه مینامیدند و چه جایگاهی مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در مسیحیت پسر خدا است که انسان شده تا با مرگ خود روی صلیب و با رستاخیزش از میان مردگان نجات بشر را از گناه میسر سازد. عیسی مسیح پسر خدا و خداوند است و هم ذات با خدای پدر و روح القدس می باشد.

Jun/25/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 601 بازدید 3  

آیا مسلمانان هم به بهشت میروند؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به صراحت فرمود: من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یوحنا 14: 6 و در رومیان 10: 9 پولس رسول شرط نجات از گناه را اعتراف کردن خداوندی عیسی مسیح و ایمان به برخا

Jun/16/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 699 بازدید 5  

نظر مسیحیت در ارتباط با امامان شیعیان و مخصوصا شخصیت حضرت ع مشاهده پاسخ

اصول ایمان ما مسیحیان را کتاب مقدس تشکیل می دهد و کتاب مقدس ما مسیحیان هیچ اشاره ای به امامان شیعه نکرده است و باید اذعان داشت که بسیاری از مسائلی که شیعیان به حضرت علی ربط می دهند در عهد عتیق و عهد ج

May/23/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 759 بازدید 5  

با غیر ایمانداران چگونه باید رفتار کنیم؟ مشاهده پاسخ

کلام خدا به ما می فرماید که همه را محبت و خدمت کنیم حتی دشمنانمان را چه برسد به بی ایمانان (انجیل متی 5: 43-48) ما مسیحیان در روابطمان با همه باید در محبت و تحمل و بردباری و ملایمت باشد، همانگونه ک

May/03/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 482 بازدید 1  

زمانهاى آخر بر اساس اسلام مشاهده پاسخ

نه سال پیش، رئيس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه اى  اظهار داشت سال گذشته در طول سخنرانى كه در سازمان ملل ارائه داد یک تجربه ماوراءالطبيعه را تجربه كرد. أحمدى نژاد ادعا کرد که در آغاز سخ

Apr/30/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 628 بازدید 7  

روزه ماه رمضان چیست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: ماه رمضان ماهى مقدس در دین اسلام است و مشخصه آن روزه گرفتن در مدت بخصوصى مى باشد.  رعایت ماه رمضان یکی از پنج رکن اسلام است. با روزه گرفتن در این ماه، مسلمانان بر این باورند كه  پاداش

Apr/22/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1126 بازدید 9