آیا سلیمان 40.000 اصطبل برای اسب هایش داشت ( اول پادشاهان 4: مشاهده پاسخ

راههای مختلفی برای جواب این اختلاف گیج کننده هست. احتمالی ترین آنان ، توضیحی است که در چالشهای قبلی نیز به آن پرداخته ایم، به گونه ای که دهه ها به علت رونویسی های مداوم محو و ناخوانا می شد. دیگران بر

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 352 بازدید 0  

آیا داوود 1700 نفر از سواران صوبه پادشاه را در بند گرفت ( دو مشاهده پاسخ

برای این اختلاف ارقامی دو راه حل هست. اولین در کتاب کیل و دلیتچ ( ص 360) قانع کننده ترین جواب است. آنها بر این عقیده هستند که کلمه ارابه ها ( رِکِب در زبان اصلی) در دوم سموئیل 8: 4 سهوا بوسیله نسخه بر

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 315 بازدید 0  

هارون در چه مکانی فوت کرد؟ در کوه هور(اعداد 20: 22-29) یا در مشاهده پاسخ

مهم است که به جغرافیای محل میسوره و کوه هور نگاهی بیاندازیم و وقتی به آن توجه می کنیم، می بینیم میسوره مکانی بود در منطقه کوه هور و این آیات تضادی با هم ندارند. یک متن به میسوره که در اطراف کوه هور بو

Sep/01/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 345 بازدید 0  

بنده مسلمان زاده افغان ودر خانواده اهل سنت بدنیا آمده ام و م مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که احتمالا" افرادی به اسم محمد و علی و خاندانشان وجود داشته اند، اما باید دانست که آنها تنها افرادی نبودند که ادعای پیامبری کردند بلکه بسیاری پس از ظهور عیسی مسیح در

Aug/27/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 439 بازدید 1  

آیا می توان از انجیل یوحنا ۲۶:۱۵ (زبان یونانی)در هنگامی که ع مشاهده پاسخ

برای روح القدس اتفاقا" در اصل زبان یونانی ضمیر مؤنث استفاده شده است و به هیچ وجه ضمیر مذکر برای او استفاده نشده است و این یکی از موضوعاتی است که در پاسخ به اسلام باید گفت که این به هیچ عنوان صحبت

Aug/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 357 بازدید 3  

به عنوان یک مسلمان که اعتقادی به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح ند مشاهده پاسخ

اگر به تثلیث اقدس شخص ایمان نداشته باشد، در ضمن ایمان ندارد و اعتراف نمی کند که عیسی مسیح خداوند است، همانگونه که در نوشتجات شما مشاهده می شود. برای نجات از گناه و رابطه با خدای زنده مهم است که قربانی

Jul/19/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 552 بازدید 3