دیدگاه کتاب مقدسی در رد پیامبری محمد مشاهده پاسخ

بگذارید در این خصوص به برخی از شرایطی بپردازم که کتاب مقدس ما مسیحیان به ما عطا میکند تا در تشخیص یک پیامبر واقعی راهنمای ما باشند. ب۲: موضع مسیحی بگذارید با مطرح کردن پرسشی شروع کنم. چطور میتوا

May/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 694 بازدید 1  

دیدگاه اسلامی در اثبات پیامبری محمد و نقدی بر آن مشاهده پاسخ

الف: مقدمه همه ما بحث و گفتگوهایی با مسلمانان در خصوص باورهای مختلفمان داشته ایم. اگر تجربه شما در خصوص یک گفتگوی متقاعد کننده با یک مسلمان در مورد اعتقاداتش مانند تجربه من باشد، مجبور بوده‌ای

May/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 598 بازدید 1  

تشکر بابت پاسخ ارسالی آیه 17،8:1 مکاشفات طبق تفسیر علمای م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی محمد جان سلام، البته ربط دارد که شما به کدام علمای مسیحی اشاره دارید. بسیاری از مسیحیان به این آیات به عنوان اینکه عیسی مسیح ابتدا و انتها است ایمان دارند. عیسی مسیح خدای پس

Mar/16/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 520 بازدید 2  

وقت بخیر در خصوص جوابی که زحمت کشیده بودید برای من ارسال ک مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز محمد جان سلام، باید توجه داشته باشید که عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. این آیه در انجیل یوحنا 14: 6 آمده است. عیسی مسیح ادعای حقی

Mar/16/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 555 بازدید 1  

با توجه به اینکه در اشعیاء 21 و 42 اشاره به قیدار می شود که مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی آرمین سلام، امیدوارم سلامت و شاد و پیروز باشید. در اشعیاء 21 اشاره شده که اهالی قیدار و جلال آن زایل خواهد شد و از کماندران جنگاور قیدار جز تنی چند باقی نخواهند ماند(اشعی

Mar/08/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 676 بازدید 1