کدام یک ، یعقوب( متی 1: 16) یا هِلی ( لوقا 3: 23) پدر یوسف، مشاهده پاسخ

جواب این ساده است اما نیاز به توضیح دارد. بسیاری از مفسرین بر این عقیده هستند که متی شجره نامه یوسف را و لوقا شجر نامه مریم را بازگو می کنند، که در آن یعقوب پدر یوسف و هِلی پدر مریم می باشد. &nbs

Oct/11/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 345 بازدید 0  

آیا یوشع و قوم اسرائیل اورشلیم را تسخیر کردند(یوشع 10: 23و40 مشاهده پاسخ

جواب کوتاه این است که، نه در این عملیات. آیه های ذکر شده کاملا با هم مطابقت دارند و سوء تفاهم تنها به علت تعبیر اشتباه متن می باشد. در یوشع 10 ، این پادشاه اورشلیم است که کشته شده ولی شهر او تصاحب نشد

Oct/11/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 302 بازدید 0  

تفاوت اسلام با مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

بعضی تفاوتهای اساسی مسیحیت و اسلام را در اینجا برای شما ذکر می کنم و بقیه تفاوتها را می توانید در وب سایت پرپاسخ بطور عمیق با مطالعه مقالات مختلف مشاهده کنید. و اما بعضی تفاوتهای اساسی: 1- مسیحی

Oct/10/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 5923 بازدید 14  

آیا نام مادر اَبیا پادشاه یهودا مَعَکِه بود، دختر اوریل از ج مشاهده پاسخ

این تفاوت محسوس به علت درک اشتباه کلمه عبری بات می باشد، که به معنی دختر است. این کلمه هر چند معمولا برای نسل اول فرزندان دختر به کار گرفته می شود، می تواند به خویشاوند دور نیز اشاره داشته باشد. به طو

Oct/09/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 367 بازدید 0  

آیا 200 نفر سراینده (عزرا 2: 65) یا 245 سراینده ( نحمیا 7:67 مشاهده پاسخ

همانگونه که قبلا ذکر شد، این یک خطای نسخه برداری است، که وقتی کاتبی اعداد کتاب عزرا را نسخه برداری می کرد، عدد 245 را برای گرد کردن اعداد، به 200 نفر تغییر داده است. ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/09/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 352 بازدید 0  

هر دو عزرا 2: 64 و نحمیا 7: 66 توافق در تعداد مجموع افراد دا مشاهده پاسخ

احتمالا دو جواب برای این موضوع وجود دارد. نخست این که احتمالا اشتباه رونویس می باشد. نسخه اصلی حتما ارقام درست را در بر داشت، اما در طول نسخه برداری های مکرر ، شخصی، اشتباهی در رونویسی یکی از فهرستها

Oct/09/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 316 بازدید 0