مسلمانی به من گفت اگر عیسی خدا است پس چرا نماز می خواند و رو مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال دوستان مسلمان، کپی دو مقاله را از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می دارم: اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می‌کرد؟ همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر

Jun/24/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 1  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح- آیا عیسی یکی از سه مشاهده پاسخ

وقتی نوبت به سایر توصیفات هستی‌ شناختی عیسی در قرآن می رسد، این نکته بنظر قابل توجه می رسد که آنها در قرآن بصورت منفی مطرح میشوند، یعنی آنچه عیسی مدعی آن است، منکر می شود. سوره بقره 2: 116 &qu

Jun/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 0  

پرسش پیشین من درباره عصمت پیامبران بود، که لطف کردید و پاسخ مشاهده پاسخ

امیدوارم لینک مقالاتی که برای شما ارسال کردم، بخوبی مطالعه کردید و متوجه دیدگاه کتاب مقدسی از عصمت و پاکی انبیاء شدید. اما از آنچه که سؤال کرده اید، متوجه شدم که مقالات را با دقت مطالعه نکردید. دید

Jun/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 1  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از تولد عیسی مسیح از باکره مشاهده پاسخ

مقدمه در مقاله "اخراج یهودیان و مسیحیان از شبه جزیره عربستان"، من تاریخچه روابط میان مسلمانان و مسیحیان را که در سیره نبوی و حدیث مطرح شده بود، به چالش کشیدم. در میان مطالبی که در آنجا اش

Jun/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 3  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از طفولیت عیسی مسیح مشاهده پاسخ

روایتها از دوران طفولیت در این مرحله است که عیسای اسلامی و مسیح کتاب مقدس متفاوت می شوند، از آنجایی که سوره 19: 19 ف ف اظهار می دارد که عیسی در گهواره سخن می گوید، و سرّ پیامبریش را اعلام می دارد،

Jun/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

پرسش من درباره رابطه حضرت لوط (ع) با دخترانش است: آیا یک پ مشاهده پاسخ

الهیات کتاب مقدس با الهیات اسلامی تفاوت دارد اگرچه در قرآن هم اشاره به گناهان انبیاء شده ولی مسلمانان آن را ترک اولی می نامند که نوعی سرپوش گذاشتن بر گناهان انبیاء است. کتاب مقدس اعتقاد ندارد که

Jun/04/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 98 بازدید 1