نقدی از برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح مشاهده پاسخ

نقدی بر برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح مقدمه در مقاله "اخراج یهودیان و مسیحیان از شبه جزیره عربستان"، من تاریخچه روابط میان مسلمانان و مسیحیان را که در سیره نبوی و حدیث مطرح شده بود،

May/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 112 بازدید 0  

تا آنجا که بنده می دانم وشما خودتان هم گفتید ,شما تمام این آ مشاهده پاسخ

همانگونه که در نامه قبلی اشاره کردم، بنده این بحثها را بیهوده می بینم، چون وقتی شما مسئله ای را می بینید که اشتباه تفسیر کرده اید، بجای پذیرش آن، از شاخه ای به شاخه دیگر می پرید و این کاملاً در مباحث

May/28/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 2  

بنده نمیگم که دین اسلام باید درباره ی باب 29 انجیل متی قضاوت مشاهده پاسخ

متأسفانه چنانکه در بحث طولانی ای که تا بحال با شما داشته ام، به هیچ عنوان بحثی منطقی در پیش نگرفتید و تنها به آیاتی اشاره کردید که به شمشیر و کشت و کشتار و قمه کشی مربوط می شد، که سعی و تلاش خود را بط

May/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 1  

بنده فکر نمی کنم که سؤال نامربوطی از شما پرسیده باشم. یک مثا مشاهده پاسخ

چه کسی تعیین کننده این است که آیا کتاب مقدس چه در رسالات الهام شده رسولان مسیح و چه عهدعتیق با ویژگیهای عیسی مسیح منطبق است یا خیر. شما یا کلام خدا؟ در ضمن مثالی که آورده اید به هیچ عنوان به کتاب م

May/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

فرض کنید که اعمال رسولان وافسسیان وپطرس چیزی درباره ی این سن مشاهده پاسخ

سؤال شما شدیداً بنده را متعجب می سازد!!! فرض کنید قرآن در باره محمد چیزی نمی گفت! آیا باز هم به محمد ایمان می داشتید؟ با کمال احترامی که به شما دارم، می بایست اعتراف کنم که سؤال شما بسیار نامربوط است.

May/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0  

شق القمر، معجزه ای  که حقیقت ندارد. مشاهده پاسخ

ترویج و گسترش معجزات در قرآن، با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام، یکی از روش های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی، با هدف اسطوره سازی، به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان

May/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 4439 بازدید 65