1- با توجه به اینکه خداوند به شیطان می گوید که از نسل زن و ن مشاهده پاسخ

بنده بارها به شما متذکر شده ام که پاسخ تمام این سؤالات، در وب سایت پرپاسخ موجود است. مثلاً به مقاله آیا پیامبران هم گناه می کنند، مراجعه کنید که با این مقاله بسیاری از سؤالاتی که در متن سؤالاتتان مطرح

Mar/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

آیا در قرآن آمده است که زنها باید حجاب داشته باشند؟ و آیا آ مشاهده پاسخ

مأموریت ما در این وب سایت، پاسخ به سؤالات شما از کتاب مقدس و نظر کتاب مقدس مسیحیان در باره ادیان مختلف دیگر است و نه بیان و تشریح اعتقادات مذاهب غیر از مسیحیت. البته مقالات انتقادی از اعتقادات دیگر صد

Mar/04/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

شما در پاسخ من به باب 42 اشعیا گفتید که آیا لعنت هایی را که مشاهده پاسخ

در پاسخ به آنچه اظهار داشته اید: این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام قسمتها تحریف شده یا تحریف نشده یا اصلاً تحریف نشده یا کاملاً تحریف شده!!! در واقع سندیت اسناد تاریخی کتاب مقدس و نیز رشته ای که در

Feb/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

شما از بنده تشکر کردید که می خواهم مطالب وب سایت شما را در م مشاهده پاسخ

متأسفانه بحث ما به نتیجه ای مطلوب نمی رسد و تا آنجایی که با شما ادامه داده ام، متوجه شده ام که شما بالاصرار می خواهید چیزی را به خورد خود و بنده بدهید که به هیچ  عنوان در متن کتاب مقدس وجود ندارد

Feb/25/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 0  

شما در پاسخ سؤال من که گفتم مسیح دروغ گفته که من آن نبی هستم مشاهده پاسخ

از شما کمال تشکر را دارم که بدون کم و کاستی مطالب وب سایت ما را در انتقاد از پیامبری محمد و دروغ بودن ادعاهای او در مستند خود انتشار خواهید داد. این باعث خواهد شد که پیام انجیل از طریق شما ناخواسته پخ

Feb/23/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 1  

می خواستم بدانم نظر شما درباره آیه 41 باب هفت انجیل یوحنا چی مشاهده پاسخ

در باره پیشگویی هایی از عهد عتیق و جدید که مسلمانان مدعی هستند، مربوط به محمد می شود، به لینکهای زیر مراجعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/c26576db-3dc6-4e5c-b0c0-cc1d6ea77a45

Feb/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0