آیا پطرس مسیح را سه بار قبل از بانگ خروس انکار کرد ( یوحنا 1 مشاهده پاسخ

احتمالا" معروف ترین مبحث متناقض کتاب مقدس راجع به ماجرای انکار سه باره عیسی مسیح توسط پطرس و بانگ خروس می باشد. افراد متردد و شکاک و حتی معتقدان به کتاب مقدس سؤالاتی در مورد شرحی که مرقس در ای

Jul/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 1  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از مسیح – آیا مسیحیان تنها به ال مشاهده پاسخ

وقتی شخص قرآن را می خواند و انکار باورها و اعتقادات مسیحیان را در آن مطالعه می کند، با این حقیقت تعجب آور روبرو می شود که حتی  اشاره کوچکی به این واقعیت در آن نشده که مسیحیان هم به بُعد بشری و هم

Jul/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 119 بازدید 2  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح- مفهوم پسر خدا؟ مشاهده پاسخ

از مطالعه قرآن در خصوص اعتقاد به پسر خدا بودن عیسی در مسیحیت چنین نتیجه گیری می شود که متن کتاب مقدس مسلمانان، مسیحیان را متهم به پرستش انسانی فانی می دانند که او را تا حد خدایی بالا برده اند. اما آمو

Jul/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 1  

آیا درغزل غزل های سلیمان 5: 16 نام محمد آمده وماجرای آن چیست مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم. لطفاً آن را به دقت مطالعه فرمایید. غزل غزلها 5: 16 شاید بهترین نمونه به تصویر کشیدن مشکل تعویض یک کلمه با کلمه دیگر د

Jun/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

مسلمونا میگن که عیسی مسیح از نسل زنا زادگان است آیا این درست مشاهده پاسخ

برای بنده بسیار باعث تعجب بود وقتی چنین نوشته و ادعایی را از مسلمانان در نامه تان خواندم!!!؟؟؟ در انجیل نوشته شده که عیسی مسیح کلمه ازلی و ابدی خداست که از مریم باکره بدنیا آمده است و حتی

Jun/28/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 93 بازدید 0  

چرا بعضی مسلمانان و حتی در برخی از موارد بعضاً مسیحیان می گو مشاهده پاسخ

اینکه در کتاب مقدس به کلمه تثلیث اشاره نشده، دلیلی قانع کننده نیست که خودِ تعلیم تثلیث در کلام خدا نباشد. بله شما حق دارید حتی ما مسیحیان و خود بنده نیز می گویم که کلمه تثلیث در کتاب مقدس نیامده. اما

Jun/25/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 113 بازدید 2