پرسش پیشین من درباره عصمت پیامبران بود، که لطف کردید و پاسخ مشاهده پاسخ

امیدوارم لینک مقالاتی که برای شما ارسال کردم، بخوبی مطالعه کردید و متوجه دیدگاه کتاب مقدسی از عصمت و پاکی انبیاء شدید. اما از آنچه که سؤال کرده اید، متوجه شدم که مقالات را با دقت مطالعه نکردید. دید

Jun/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 1  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از تولد عیسی مسیح از باکره مشاهده پاسخ

مقدمه در مقاله "اخراج یهودیان و مسیحیان از شبه جزیره عربستان"، من تاریخچه روابط میان مسلمانان و مسیحیان را که در سیره نبوی و حدیث مطرح شده بود، به چالش کشیدم. در میان مطالبی که در آنجا اش

Jun/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 3  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از طفولیت عیسی مسیح مشاهده پاسخ

روایتها از دوران طفولیت در این مرحله است که عیسای اسلامی و مسیح کتاب مقدس متفاوت می شوند، از آنجایی که سوره 19: 19 ف ف اظهار می دارد که عیسی در گهواره سخن می گوید، و سرّ پیامبریش را اعلام می دارد،

Jun/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 0  

پرسش من درباره رابطه حضرت لوط (ع) با دخترانش است: آیا یک پ مشاهده پاسخ

الهیات کتاب مقدس با الهیات اسلامی تفاوت دارد اگرچه در قرآن هم اشاره به گناهان انبیاء شده ولی مسلمانان آن را ترک اولی می نامند که نوعی سرپوش گذاشتن بر گناهان انبیاء است. کتاب مقدس اعتقاد ندارد که

Jun/04/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 1  

در اسلام بحثی مطرح است با عنوان عزت نفس به این معنی که ۱. کا مشاهده پاسخ

بحثی که مطرح کرده اید بحثی است طولانی که در حوصله این مقوله نمی گنجد. اما بطور خلاصه: 1- مسیحیت با غرور و تکبر انسانی کاملاً مخالف است و گاهی اوقات کلمه عزت نفس برای مردم همان غرور و تکبر را به

Jun/01/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 1  

چقدر ایراد از بنده گرفتید.1.از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریدن2 مشاهده پاسخ

همانگونه که قبلاً هم توضیح دادم، بنده بحث با شما را بیهوده می دانم و دیگر ادامه نمی دهم. بنده هیچ تهمتی به شما نزدم بلکه حقایقی که در شخصیت شماست و در ابراز عقایدتان دیده ام، به شما گفتم. در ضمن هم

May/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0