اتفاق واقعی یا توهم در بیابان غدیر مشاهده پاسخ

مورخان یا تاریخ نگاران برای نگارش وقایع تاریخی، تنها به نقل و قول اکتفا نکرده بلکه نیازمند مدارک و شواهد مستند می باشند. برای مثال اگر مورخی بخواهد  مطلبی را از تخت جمشید به عنوان واقعه تاریخی آن

Nov/23/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 14326 بازدید 70  

با انجام چه کارهایی یا چه عواملی باعث دوری از عذاب اهل کتاب مشاهده پاسخ

اعتقادات مسیحیان و نیز انتقاداتی که ما مسیحیان و کتاب مقدس ما در باره ایمان اسلامی دارد به تفصیل در وب سایت پرپاسخ بررسی و تفسیر شده است و شما را تشویق می کنم که به مقالات متعدد ما در این وب سایت

Nov/23/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1  

درود ، در سوره ی نحل آیه ۶۹ درباره زنبود میگه که از «شکمهای» مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما چندین مقاله در وب سایت پرپاسخ موجود است که به مسائلی که مسلمانان اشاره به معجزه علمی قرآن می کنند، پرداخته شده است که از شما دعوت می کنم که این مقالات را به تفصیل مطالعه فرمایید.

Nov/20/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 1  

در کتاب اعداد 22: 20-22 می خوانیم که خدا به بلعام فرمود به ن مشاهده پاسخ

در آیاتی که در سؤال ذکر شده، اگر با دقت به  آیه 20  توجه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به بلعام چنین فرمود: " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند، برخاسته همراه ایشان برو، اما کلام

Nov/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 177 بازدید 4  

شام تدهین عیسی در منزل شمعون جذامی در بیت عنیا شش روز (یوحنا مشاهده پاسخ

تدهین عیسی توسط مریم در منزل شمعون جذامی در بیت عنیا که به صرف شام دعوت شده بود، انجام شد. اشاره به عید در اناجیل به عید فصح و عید نان فطیر مربوط می شود و نه شامی که در منزل شمعون جذامی برپا بود! ی

Nov/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 1  

یهوه یاکین در چه روزی از زندان آزاد شد(بیست و هفتم ماه یا بی مشاهده پاسخ

مانند هر شخص که از زندان آزاد می شود و مراحل آزادی آنها، از صدور حکم آزادی تا رهایی واقعی اصولاً گذشت یک یا دو روز، برای طی مراحل اداری و رسمی قضایی، امری عادی است و در مورد یهویاکین نیز همین امر 

Nov/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 1