در كتاب مقدس نیز خشونت و قتل وجود دارد! چرا فكر می كنيد از ق مشاهده پاسخ

جهت روشن شدن مطلب و تفاوت بین جنگهای عهد عتیق در کتاب مقدس و جهاد در اسلام، لطفا" دو مقاله از مقالات بسیار زیاد ما در وب سایت پرپاسخ را که در زیر کپی آنها را برایتان می فرستم مطالعه فرمایید: م

Sep/26/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 0  

درباره ی آیه 25 باب1انجیل یوحنا جوابی به من دادید که درست من مشاهده پاسخ

در باره سخنان یحیی تعمید دهنده در مورد عیسی مسیح، در چهار انجیل یعنی متی و مرقس و لوقا و یوحنا از جنبه های گوناگون زندگی و تعالیم و معجزات و شخصیت و مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح سخن به میان آمده است

Sep/22/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 1  

آیا مسیح، در کتاب یا سخنانش، اشاره ای به پیامبری پیش و پیامب مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچگاه به پیامبری بعد از خود اشاره نکرده است، چون او کاملترین و زیباترین و بی نظیرترین و پاک ترین و مقتدرترین شخصیت تاریخ بوده است. او پسر یگانه خداست. در باره اپلیکیشن و وب سایت می

Sep/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 1  

آیا شما احساس می کنید چیزی در اسلام و مسیحیت یکسان است؟ مشاهده پاسخ

برای پاسخ به سؤال شما می بایست حقایق زیادی از کتاب مقدس و اسلام را با شما در میان بگذارم که به عنوان راه حل پیشنهاد می کنم مقالات ما را در باره مسیحیت و اسلام و تفاوتهای اساسی و چند شباهت کوچک بین آنه

Sep/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 1  

شما در جواب من که گفته بودم آیه25 باب1انجیل یوحنا درباره کیس مشاهده پاسخ

این سؤال در دو مرحله جدا از هم از یحیی نشده بلکه در یک واقعه واحد اتفاق افتاده، اما باید توجه داشته باشیم که چهار انجیل جوانب مختلف قضایا را با دیدگاههای مختلف بیان کرده اند تا تصویری کامل از وقایع به

Sep/10/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

وقتتون بخیر .بله درست میفرمائید مشکل از من بود درست تایپ نکر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، پس از بررسی و نگاهی به متن مقاله متوجه اشتباه تایپی خود شدیم و بزودی اصلاحات لازم انجام خواهد شد. شاد و پیروز باشید، کشیش ورژ باباخانی

Sep/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 1