شما درپاسخ بنده به باب 42 اشعیا، به دونکته اشاره کردید که من مشاهده پاسخ

باور کنید خیلی خنده ام می گیرد که از تمام عهد عتیق تنها اصرار بر یک آیه از اشعیاء دارید، که آنهم به هیچ عنوان ربطی به پیامبری بعد از مسیح ندارد و به نوعی می خواهید به محمد وصل کنید. دوست عزیزم از تمام

Mar/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

آیات انتهایی باب 42 اشعیاء خبر ازقتل وغارت بنی اسرائیل می ده مشاهده پاسخ

توجه داشته باشید که آیات آخر اشعیاء 42 در باره زمان خود اشعیاء است که قوم اسرائیل دچار اسارت و بدبختی و قتل و غارت شده بودند. خیلی مهم است که متن آیات کتاب مقدس را با تاریخ اتفاقاتی که در زمان نب

Mar/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

تفاوت توبه در اسلام و مسیحیت، درچیست؟ مشاهده پاسخ

توبه در مسیحیت، عقب گرد کامل نسبت به افکار و زندگی و روش عمل گذشته می باشد و پشیمانی کامل نسبت به آن زندگی و تغییر مسیر کامل. وقتی مسیح زکی باجگیر را ملاقات کرد و زکی توبه کرد، ثمره توبه او این بود که

Mar/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

شما درپاسخ به بنده گفتید این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام مشاهده پاسخ

فراموش نکنید که عیسی مسیح شیر یهودا و سردار لشگر آسمانی نامیده شده و نیز کسی که همیشه برای ما در برابر نیروهای تاریکی و شرارت می جنگد و شمشیر دو دمه تیز را در دست دارد! جهت روشن شدن این مطلب، لطف

Mar/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

سه فرق اساسی بین اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

سه فرق اساسی میان مسیحیت و اسلام به شرح زیر است: 1- اسلام، قرآن و احادیث را پایه و اساس ایمان خود می داند و مسیحیت کتاب مقدس را که متشکل از عهد عتیق (که به تورات معروف است) و عهد جدید( که به انجیل

Mar/11/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 0