به نظرتون انجیلی که از زبان آرامی به یونانی بره و از یونانی مشاهده پاسخ

هیچ انجیلی به زبان آرامی نوشته نشده است. تنها یک کتاب از کتاب مقدس یعنی انجیل متی بر اساس نظریه تعداد اندکی از الاهیدانان اینگونه حدس زده می شود که به زبان آرامی نوشته شده باشد و آن هم به خاطر ادبیاتی

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

کتاب اشعیا باب 21 آیه 7 کلمه פָּֽרָשִׁ֔ים در زبان عبری به مشاهده پاسخ

در باره اعتبار قرآن و تاریخ نگارش و جمع آوری آن مقالاتی در وب سایت پرپاسخ موجود است که شما را تشویق به مطالعه آنها می نمایم. در ضمن مسیحیان نیز به متن عبری و یونانی کتابهای مقدسشان دسترسی دارند و ت

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 1  

چرا خدا در انجیل می گوید که عیسی مسیح پسر خداست ولی در قرآن مشاهده پاسخ

خدا در کتاب مقدس در انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا در باره عیسی مسیح گواهی می دهد که: " این است پسر حبیب من که از او خشنودم." و در کتابمقدس بارها اشاره شده که عیسی مسیح پسر خداست و خود عیسی

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0  

چرا خدا باید پسر داشته باشه؟ مشاهده پاسخ

خدا از طریق کلامش ذات و طبیعت خود را برای ما آشکار ساخته است. اصطلاح پسر خدا یا به کلامی دیگر پسر یگانه خدا اصطلاحی است که خدا از زبان و فرهنگ ما انسانها استفاده کرده تا طبیعت خود را برای ما بصورت قاب

Feb/07/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

چرا مسیح مستقیما نگفته که من خدا هستم تا دیگه هیچ کسی شکی ند مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال شما، توجهتان را به سه لینک زیر از وب سایت پرپاسخ جلب می کنم. لطفاً آنها را با دقت مطالعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/21cdffba-8492-45a6-9356-a39b71ad

Feb/07/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

عیسی گفته که انجیل نقض کننده تورات نیست بلکه هرکتابی تکمیل ک مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچگاه ادعا نکرد که آمده تورات یا صحف انبیاء عهدعتیق را تکمیل کند. او فرمود: " من آمده ام تا آن را تمام کنم." یعنی آنها را به انجام رساند و پیشگویی هایی که در باره نجات دهنده موعود

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0