نقدی از برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح- مفهوم پسر خدا؟ مشاهده پاسخ

از مطالعه قرآن در خصوص اعتقاد به پسر خدا بودن عیسی در مسیحیت چنین نتیجه گیری می شود که متن کتاب مقدس مسلمانان، مسیحیان را متهم به پرستش انسانی فانی می دانند که او را تا حد خدایی بالا برده اند. اما آمو

Jul/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 1  

آیا درغزل غزل های سلیمان 5: 16 نام محمد آمده وماجرای آن چیست مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم. لطفاً آن را به دقت مطالعه فرمایید. غزل غزلها 5: 16 شاید بهترین نمونه به تصویر کشیدن مشکل تعویض یک کلمه با کلمه دیگر د

Jun/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 62 بازدید 0  

مسلمونا میگن که عیسی مسیح از نسل زنا زادگان است آیا این درست مشاهده پاسخ

برای بنده بسیار باعث تعجب بود وقتی چنین نوشته و ادعایی را از مسلمانان در نامه تان خواندم!!!؟؟؟ در انجیل نوشته شده که عیسی مسیح کلمه ازلی و ابدی خداست که از مریم باکره بدنیا آمده است و حتی

Jun/28/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

چرا بعضی مسلمانان و حتی در برخی از موارد بعضاً مسیحیان می گو مشاهده پاسخ

اینکه در کتاب مقدس به کلمه تثلیث اشاره نشده، دلیلی قانع کننده نیست که خودِ تعلیم تثلیث در کلام خدا نباشد. بله شما حق دارید حتی ما مسیحیان و خود بنده نیز می گویم که کلمه تثلیث در کتاب مقدس نیامده. اما

Jun/25/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 2  

مسلمانی به من گفت اگر عیسی خدا است پس چرا نماز می خواند و رو مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال دوستان مسلمان، کپی دو مقاله را از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می دارم: اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می‌کرد؟ همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر

Jun/24/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 1  

نقدی از برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح- آیا عیسی یکی از سه مشاهده پاسخ

وقتی نوبت به سایر توصیفات هستی‌ شناختی عیسی در قرآن می رسد، این نکته بنظر قابل توجه می رسد که آنها در قرآن بصورت منفی مطرح میشوند، یعنی آنچه عیسی مدعی آن است، منکر می شود. سوره بقره 2: 116 &qu

Jun/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 3