«تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته، مشاهده پاسخ

جمله ای که مسیح خداوند در این آیه از آن استفاده کرده حالت استمراری دارد و به معنای این است که در گذشته داده شده و در حال حاضر هم این قدرت را دارد و همچنان ادامه دارد.

Feb/16/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 0  

در یوحنا باب 11 آیه 41 نوشته "پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند مشاهده پاسخ

اگر مقالات ما را در باره آموزه تثلیث مطالعه کرده باشید،  متوجه خواهید شد که پسر خدا یا خدای پسر یعنی عیسی مسیح و روح القدس به همراه پدر که دارای یک ذات و جوهر می باشند یعنی الوهیت یا خدا بودن، از

Feb/16/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

سلام , دوستان مسیحی میگن یکی از دلایل بر الوهیت مسیح این است مشاهده پاسخ

به نظر می آید که مقالات ما را در باره تثلیث و نیز در باره الوهیت مسیح مطالعه نکرده اید. اگر این مقالات را به دقت مطالعه کرده بودید متوجه دلایل مسیحیان در مورد الوهیت مسیح می شدید. عیسی مسیح نه فقط

Feb/16/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 0  

نظر شما راجب کتاب چرا مسیحی نیستم از راسل چیه و اینکه آیا کت مشاهده پاسخ

پاسخ کتاب چرا مسیحی نیستم برتراند راسل با یک کتاب دیگر به اسم: " چرا مسیحی هستم؟" که نوشته یک فیلسوف مسیحی است داده شده است. شما را تشویق می کنم که این کتاب را جستجو کرده و پیدا کنید و در پا

Feb/15/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 1  

چرا مسیح که زبان مادری اش آرامی بود و به زبان عبری و آرامی ص مشاهده پاسخ

بنده نیز سؤالی از شما دارم که پاسخ آن مرتبط با پاسخ بنده است: چرا در دنیای کنونی زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی است و اکثر کتابها و مقالات و سایتهای علمی و فرهنگی و... به این زبان نگاشته می شود

Feb/14/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

سؤال بنده خیلی طولانی هست اما در باره یک موضوع هست آن هم پیش مشاهده پاسخ

در دو مقاله ای که کپی آن از وب سایت پرپاسخ در زیر درج می شود، بطور مفصل با ارائه شواهد و مدارک قوی و مستند ادعای شما در سؤالتان رد شده است. توجه شما را به این مقالات جلب می کنم: آیا عیسی مسیح

Feb/14/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 0