سلام برادر عزیز ,بنده گفتم که در کتاب مقدس آیاتی وجود دارد ک مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر، سنگ زاویه در کتاب مقدس، باز هم به خداوند ما عیسی مسیح که بنیاد کلیسا می باشد، اشاره دارد. لطفاً به رساله پولس رسول به افسسیان 2: 20 جهت روشن شدن مطلب مراجعه فرمای

Mar/30/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

برای من مایه افتخار است که با شما ملاقات حضوری داشته باشم وه مشاهده پاسخ

بنده در آخر این هفته قرار دارم و در واقع امروز، روز تعطیل بنده بود، ولی افتخاری است که برای چند لحظه به پاسخ سؤال شما بپردازم: در باره قیدار آنچنان چیز مهمی در اشعیاء ابراز داشته نمی شود، جز اینکه

Mar/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

شما درپاسخ بنده گفتید که آیه13و19و21باب 42اشعیا درباره مسیح مشاهده پاسخ

آرام آرام، بنده علاقه مند می شوم که با شما ملاقاتی حضوری داشته باشم و مصاحبتی شیرین و عمیق با یکدیگر داشته باشیم. به نظر بنده این مباحثات، در حال ایجاد دوستی زیبایی بین ماست و خوشوقتم از اینکه می توان

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 1  

شما گفتید که مسیح هم سؤال را با سؤال جواب می داد. شما هم اگر مشاهده پاسخ

اولاً باید تأکید کنم که آن قسمت از مقاله که برای شما کپی شده و ارسال شده بود، همه آیاتی که مسلمانان به آنها اشاره دارند، نقل قول نشده و تنها وجه تشابهی که بین همه این آیات برای استناد به پیشگویی بودن

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 1  

واقعیتش را بخواهید خسته شدم از بس جواب تکراری به شما دادم. م مشاهده پاسخ

علت اینکه بنده به سؤالات شما با سؤال پاسخ می دهم، پیروی بنده از عیسی مسیح خداوندم که استاد و سرور بنده است، می باشد. عیسی مسیح خداوند بارها در برابر سؤالات مردم با سؤال پاسخ می داد، و این مسئله روشی ا

Mar/22/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

شما در پاسخ من گفتید که حرفهای من خنده دار است! اجازه بدهید مشاهده پاسخ

اگر آیاتی که در اشعیاء به آنها اشاره کرده اید، واقعاً فکر می کنید به محمد اشاره می کنند، پس آیات زیاد دیگری هم هستند که می توانند به بهاءالله و زرتشت و خیلی از پیامبران دیگر نیز بچسبند. مهم این نیست ک

Mar/21/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1