بنده یک دانشجوی مسیحی هستم که حدود سه سال از مسیحی شدنم میگذ مشاهده پاسخ

متأسفانه در مقاله ای که فرستاده ایم اشتباه تایپی شده و در واقع دوست مسلمان شما به نکته درستی اشاره کرده اند و این که آن کلمه گُل نیست، بلکه گِل می باشد و به علت اینکه هنوز مشکلات تخصصی در اصلاح ا

Oct/25/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

رد مبحث معجزه در قرآن و زندگی پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

قرینه و اماره نبوت(معجزه): از آنجا که قبلاً بحث کردیم که معجزه نه نشانه کافی برای نبوت است و نه لازمه نبوت، و از طرفی وقتی ثابت شد که پیامبراسلام معیار دوم یعنی مطابقت پیامش با پیام پیامبران قبلی را ن

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 3  

عدم تطابق معیارهای احراز نبوت با پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

معیار نخست: معیار نخست بیان مستقیم و بدون واسطه خداوند در مقابل مردم بود؛ واضح است که چنین معیاری در خصوص پیامبراسلام، وجود ندارد و هیچ مسلمانی هم هرگز چنین ادعایی نداشته و ندارد. اما از آنجا که بیان

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 0  

رد ادعای تحریف کتاب مقدس به علت تناقص یا تعارض در متن آن مشاهده پاسخ

تحریف کتاب‌مقدس و تعارض در کتاب‌مقدس برخی نیز ادعا می‌کنند که به علت این که در کتاب‌مقدس تعارض وجود دارد، کتاب مقدس تحریف شده است. به عبارت دیگر می‌توان این استدلال را اینط

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

رد نظریه اسلامی مبنی بر تحریف کتاب مقدس به علت اشاره به گناه مشاهده پاسخ

تحریف کتاب‌مقدس و گناه پیامبران بسیاری از مسلمانان شیعه با این پیش‌فرض که پیامبران معصوم هستند و چه قبل از نبوت و چه بعد از آن، هرگز مرتکب گناه، اشتباه و فراموشی نمی‌شوند و شیطان بر

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0