شما درپاسخ به بنده گفتید این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام مشاهده پاسخ

فراموش نکنید که عیسی مسیح شیر یهودا و سردار لشگر آسمانی نامیده شده و نیز کسی که همیشه برای ما در برابر نیروهای تاریکی و شرارت می جنگد و شمشیر دو دمه تیز را در دست دارد! جهت روشن شدن این مطلب، لطف

Mar/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 1  

سه فرق اساسی بین اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

سه فرق اساسی میان مسیحیت و اسلام به شرح زیر است: 1- اسلام، قرآن و احادیث را پایه و اساس ایمان خود می داند و مسیحیت کتاب مقدس را که متشکل از عهد عتیق (که به تورات معروف است) و عهد جدید( که به انجیل

Mar/11/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 421 بازدید 0  

1- با توجه به اینکه خداوند به شیطان می گوید که از نسل زن و ن مشاهده پاسخ

بنده بارها به شما متذکر شده ام که پاسخ تمام این سؤالات، در وب سایت پرپاسخ موجود است. مثلاً به مقاله آیا پیامبران هم گناه می کنند، مراجعه کنید که با این مقاله بسیاری از سؤالاتی که در متن سؤالاتتان مطرح

Mar/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

آیا در قرآن آمده است که زنها باید حجاب داشته باشند؟ و آیا آ مشاهده پاسخ

مأموریت ما در این وب سایت، پاسخ به سؤالات شما از کتاب مقدس و نظر کتاب مقدس مسیحیان درباره ادیان مختلف دیگر است ، نه بیان و تشریح اعتقادات مذاهب غیر از مسیحیت. البته مقالات انتقادی از اعتقادات دیگر، صد

Mar/04/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

شما در پاسخ من به باب 42 اشعیا گفتید که آیا لعنت هایی را که مشاهده پاسخ

در پاسخ به آنچه اظهار داشته اید: این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام قسمتها تحریف شده یا تحریف نشده یا اصلاً تحریف نشده یا کاملاً تحریف شده!!! در واقع سندیت اسناد تاریخی کتاب مقدس و نیز رشته ای که در

Feb/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0