این موضوع برای بنده به یک مشکل و عذاب تبدیل شده، لطفاً راهن مشاهده پاسخ

کلام خدا می گوید شخصیت ما و عادتهای ما از افکار ما شکل می گیرد. سعی کنید افکار خود را با کلام خدا پاک و تقدیس کنید و با دعا در حضور خداوند ما عیسی مسیح و پری روح القدس بر اینگونه افکار پوچ و بی اساس چ

Dec/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 1  

حضرت عیسی ع می دانست که یهودا به او خیانت می کند و افراد دیگ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح باعث هیچکس نشد که مرتکب گناه شود، بلکه این انتخاب آزاد هر شخص بود که با عیسی مسیح چگونه برخورد خواهند کرد. در ثانی این نقشه ازلی و ابدی خدا بود که عیسی مسیح می بایست به منظور پرداخت جریمه گن

Dec/18/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 1  

می خواستم فرق عمده یا اساسی بین مسیحیت و اسلام را بدانم ؟ مشاهده پاسخ

به منظور پاسخ به سؤال شما، توصیه می کنم به مقالات متعدد ما در وب سایت پرپاسخ در دسته بندی پاسخ به اسلام مراجعه فرمایید. اما جهت کمک شما کپی پاسخ زیر را برایتان از وب سایت پرپاسخ در زیر درج می کنم:

Dec/14/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 323 بازدید 3  

شباهتهای انجیل و قرآن درچیست؟ مشاهده پاسخ

وقتی انجیل و قرآن را با یکدیگر مقایسه می کنیم متوجه می شویم که تفاوتهای بسیار فاحشی بین پیام این دو وجود دارند و شباهتهای بسیار نادر در میان آنها وجود دارند و حتی آیاتی نیز که کمی به هم شباهت دارند، ب

Dec/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 1  

فرق و تفاوت اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

بعضی تفاوتهای اساسی مسیحیت و اسلام را در اینجا برای شما ذکر می کنم و بقیه تفاوتها را می توانید در وب سایت پرپاسخ بطور عمیق با مطالعه مقالات مختلف مشاهده کنید. و اما بعضی تفاوتهای اساسی: 1- مسیحی

Dec/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 2  

بنده یک مسلمان هستم و از شهر قم به شما این پیام را می فرستم. مشاهده پاسخ

مطلبی که در رابطه با معجزه عیسی مسیح در آفرینش پرنده ای از گل به آن اشاره کرده اید، در یکی از کتب جعلی قرون بعد از رسولان مسیح نگارش یافته که به آپوکریفای عهد جدید معروف می باشد و نویسنده قرآن این مطل

Dec/05/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 2