آیا این هیرودیس پادشاه بود که می خواست یحیی تعمید دهنده را ب مشاهده پاسخ

چالشگر با استفاده از متن ذکر شده در متی 14: 5 که به نظر می رسد هیرودیس مایل بود و در آیه مرقس 6: 20 که اینچنین نتیجه می گیرد که او نمی خواست یحیی را به قتل برساند، ادعای تناقض در اناجیل می کند. هرچند

Jul/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

هنگامی که عیسی به خود شهادت می دهد، آیا شهادت او حقیقت دارد مشاهده پاسخ

" اگر من خود بر خویشتن شهادت دهم، شهادتم معتبر نیست" ( یوحنا 5: 31) در مقایسه با " هر چند من خود بر خویشتن شهادت می دهم ولی شهادتم معتبر است" ( یوحنا 8: 14). اینجا یک تناقض به نظر

Jul/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

چگونگی مرتد شدن کاتب یا نویسنده قرآن مشاهده پاسخ

عبدالله بن ابی السرح  یکی از صحابه محمد، از نویسندگان معروف قرآن و کاتب وحی است. وی شخص مورد اعتماد محمد، پیامبرمسلمین بود که با مسلمانان از مکه به مدنیه هجرت کرده و سرانجام  از دی

Jul/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 3241 بازدید 16  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11587 بازدید 29  

شباهت بین اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

در زیر کپی مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را که نگرشی از دیدگاه کتاب مقدس مسیحیان به اسلام را توضیح می دهد، برای شما می فرستم. شاد و پیروز و سربلند باشید، کشیش ورژ باباخانی: نگرشی به اسلام مسلمانان

Jun/24/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 1  

من دیروز داشتم یکی از بچه های کمپ رو که مسلمان هستند بشارت م مشاهده پاسخ

در باره لینکی که فرستاده اید، کاملا" غرض ورزی مسلمانان ایرانی در دوبله کردن و ترجمه این لینک دیده می شود، چون این کشیش سوئدی که با احمد دیدات در این ویدیو در حال مناظره است، اطلاعات بسیار ناقصی ا

Jun/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1