محمد، پیامبر اسلام و مسئله جنجالی زنانش مشاهده پاسخ

  به اعتقاد مسلمانان قرآن کتابی آسمانیست که همه دوره ها و زمانها را در بر می گیرد. کتابی بی نظیر و بدون خطا که مملو از معجزات است. آنها معتقد هستند که این کتاب به عنوان رابط میان محمد و مسل

Oct/22/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17368 بازدید 40  

پولس جایی میگه همراهان نور رو دیدن یه جا میگه ندیدن یه جا می مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در چند مقاله در دسته بندی پاسخ به 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس داده شده است. در زیر لینک این مقالات را برای شما ارسال می دارم. لطفاً پیش از مطرح کردن سؤالات خود، پاسخ سؤلات خود را

Oct/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 1  

درباره یکی از مدارک مسلمانان (بنابر تعریف و دید مسلمانان) مب مشاهده پاسخ

یهودیان پیش از زمان محمد به علت کشتار عظیمی که بدست امپراطوری روم در سال 70 میلادی در اسرائیل صورت پذیرفت، نه فقط به شبه جزیره عربستان بلکه به مقصد کشورها و ملل مختلف زیاد دیگر مهاجرت کردند و هیچ سند

Oct/11/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به ا

Oct/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 1  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: در خصوص ظهور دجال و پا مشاهده پاسخ

در خصوص ظهور دجال و پایان جهان محمد ادعا میکند که دجال اندکی پس از فتح قسطنطنیه توسط مسلمانان ظهور میکند. روایات زیر به نقل از ابو داود از اهل سنت آورده شده است: کتاب 37، شماره 4281: به نقل از محدث

Sep/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 149 بازدید 0  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: در مورد ورود به مکّه مشاهده پاسخ

پیشگوییهای محمد که غلط از آب درآمدند کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به او

Sep/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 1