وقتی عیسی بر صلیب مُرد، آیا خدا مُرد؟ پس خلقت چگونه به حیات مشاهده پاسخ

وقتی کتاب مقدس از مرگ سخن می گوید، مقصود آن نابودی و نیستی نمی باشد بلکه "جدایی". متأسفانه بسیاری از مردم مرگ را به عنوان نیستی و نابودی مطلق به شمار می آورند اما دیدگاه کتاب مقدس از بکارگیر

Dec/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

شخص مسلمانی به من گفت:شق القمر واقعاً اتفاق افتاده و معجزه‌ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، مقاله ای در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی این مقاله را برای شما ارسال می دارم: شق القمر، معجزه ای  که حقیقت ندارد. ترویج و گسترش معجزات در قرآن، با هدف نشان دادن کا

Dec/02/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 1  

آیا خدای اسلام و مسیحیت یکی است؟ مشاهده پاسخ

مسلمانان و مسیحیان، هردو به یک خدای متعالی معتقدند که پیامبرانی را به جهان فرستاده. هر دو به کتب مقدسی اعتقاد دارند که آیات نبوی در آنها ثبت شده است. هر دو معتقدند که عیسی نبی خداوند بوده و از باکره ب

Nov/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 1  

خیلی ها از من می پرسن که چرا مسیحی شدی و من نمی توانم پاسخ ک مشاهده پاسخ

با پاسخ به سؤالات زیر متوجه خواهید شد که چه جوابی به چنین اشخاص می توانید بدهید: 1- آیا خود شما از ته دل از گناهان خود توبه و بازگشت کرده اید و تصمیم قاطعانه گرفته اید تا از عیسی مسیح پیروی کنید؟

Nov/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 1