دوستی مسلمان با اصرار بر اینکه در قرآن کلی معجزه است برام آی مشاهده پاسخ

در باره معجزه شکل گیری جنین در قرآن مقاله ای در وب سایت پرپاسخ موجود است که این مسئله را به نقد در آورده است. در زیر برایتان این مقاله را می فرستم. در ضمن در حال تهیه پاسخ های مستند در باره چهار

Mar/20 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49 مشاهده شده 1  

آیا افسر رومی گفت که عیسی بیگناه است( لوقا 23: 47) یا اینکه مشاهده پاسخ

در باره سخنان افسر رومی هنگامی که عیسی بر روی صلیب جان خود را فدا کرد، سؤالی مطرح شده است. در این دو متن از مرقس 15: 39 و لوقا 23: 47 همچنان که در سؤالات قبلی نیز اشاره کردیم ، هیچ تناقضی وجود ندارد ب

Mar/09 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 32 مشاهده شده 0  

هنگامی که عیسی برای دومین بار از شاگردانش جدا شد تا دعا کند مشاهده پاسخ

با مقایسه این دو متن مخصوصا" آیات 42 و 39 ، ملاحظه می کنیم که بر خلاف اظهار چالشگر ، هیچگونه تناقضی وجود ندارد. چگونگی کلمات دعا در باغ جتسیمانی، همچنان که چالشگر در سؤالش مطرح می کند، بار دیگر ن

Mar/09 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 93 مشاهده شده 0  

آیا عیسی خطاب به پدر دعا کرد( متی 26: 39 مرقس 14: 36) یا دعا مشاهده پاسخ

در متی 26: 39 و مرقس 14: 36 به نظر می رسد که عیسی از پدر خواست تا مانع مصلوب شدنش شود ، هرچند در یوحنا 12: 27 به نظر می رسد که او این دعا را نکرد. این تلاشی بسیار ضعیف برای ادعای تناقض در این مورد

Mar/09 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 36 مشاهده شده 0  

 آیا جنگهای محمد تدافعی بوده یا تهاجمی؟ مشاهده پاسخ

تفسیر عبارت قتال در قرآن توسط مفسرین اسلامی، مرا واداشت تا در مورد این واژه مطالعه بیشتری انجام دهم. به همین خاطر به سراغ کتب اسلامی و سایتهای اسلامی رفتم. در حین جستجو در اینترنت به سایتی بنام "

Mar/06 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 12122 مشاهده شده 192  

با سلام. من یک ایماندار مسیحی هستم و برنامه پژوهشی در قرآن ر مشاهده پاسخ

برنامه های ویدیویی پژوهشی در قرآن به اندازه کافی گویا و مستدل می باشند و در صورتی که کسی بخواهد واقع گرایانه و بدون هیچگونه تعصب و پیش داوری آنها را تماشا کرده و گوش کند، متوجه بسیاری از حقایق قرآن و

Mar/06 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 104 مشاهده شده 1