در کتاب اعداد 22: 20-22 می خوانیم که خدا به بلعام فرمود به ن مشاهده پاسخ

در آیاتی که در سؤال ذکر شده، اگر با دقت به  آیه 20  توجه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به بلعام چنین فرمود: " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند، برخاسته همراه ایشان برو، اما کلام

Nov/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 1  

رد مبحث معجزه در قرآن و زندگی پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

قرینه و اماره نبوت(معجزه): از آنجا که قبلاً بحث کردیم که معجزه نه نشانه کافی برای نبوت است و نه لازمه نبوت، و از طرفی وقتی ثابت شد که پیامبراسلام معیار دوم یعنی مطابقت پیامش با پیام پیامبران قبلی را ن

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 3  

عدم تطابق معیارهای احراز نبوت با پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

معیار نخست: معیار نخست بیان مستقیم و بدون واسطه خداوند در مقابل مردم بود؛ واضح است که چنین معیاری در خصوص پیامبراسلام، وجود ندارد و هیچ مسلمانی هم هرگز چنین ادعایی نداشته و ندارد. اما از آنجا که بیان

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0  

رد ادعای تحریف کتاب مقدس به علت تناقص یا تعارض در متن آن مشاهده پاسخ

تحریف کتاب‌مقدس و تعارض در کتاب‌مقدس برخی نیز ادعا می‌کنند که به علت این که در کتاب‌مقدس تعارض وجود دارد، کتاب مقدس تحریف شده است. به عبارت دیگر می‌توان این استدلال را اینط

Oct/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0