آیا عیسی مسیح در انجیل یوحنا وقتی در باره روح القدس پیشگویی مشاهده پاسخ

یک مسلمان مقاله زیر را از طریق ایمیل برای من ارسال کرد. در این مقاله به نبوت عیسی و اینکه چطور به محمد به عنوان پاراکلیت اشاره می کند، پرداخته شده است. این مسلمان مرا به چالش کشید تا پاسخ این مقاله را

Oct/17 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 46 مشاهده شده 1  

کدام یک از پسران زروبابل ، یکی از اجداد عیسی مسیح بود، ابیهو مشاهده پاسخ

همچون موارد ذکر شده پیشین، دو شئلتیئیل متفاوت دارای دو زروبابل متفاوت هستند، پس هیچ مشکلی نیست که پسرانشان اسامی مختلفی داشتند. نباید باعث تعجب باشد که در هر دو خانواده مریم و یوسف،  زروبابل پسر

Oct/16 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 9 مشاهده شده 0  

آیا یکنیا ( متی 1:12) یا نیری ( لوقا 3:27) پدر شئلتیئیل بود؟ مشاهده پاسخ

  یکبار دیگر ، این سؤال حل می شود هنگامی که درک کنیم که از دو شجره نامه مختلف برای ارتباط داود با عیسی استفاده شده ، یکی به واسطه مریم و دیگری از طریق یوسف. دو شجره نامه یعنی دو شخص مختلف با ا

Oct/12 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13 مشاهده شده 0  

آیا عیسی از نسل سلیمان است ( متی 1: 6) یا از نسل ناتان ( لوق مشاهده پاسخ

جواب این سؤال مانند چالش قبلی است ، نشان دادیم که متی شجره نامه یوسف را دنبال می کند و لوقا شجره نامه مریم را. در اینجا واضح است که یوسف به واسطه سلیمان از نسل داود است و مریم از طریق ناتان. &nbs

Oct/12 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 15 مشاهده شده 0  

کدام یک ، یعقوب( متی 1: 16) یا هِلی ( لوقا 3: 23) پدر یوسف، مشاهده پاسخ

جواب این ساده است اما نیاز به توضیح دارد. بسیاری از مفسرین بر این عقیده هستند که متی شجره نامه یوسف را و لوقا شجر نامه مریم را بازگو می کنند، که در آن یعقوب پدر یوسف و هِلی پدر مریم می باشد. &nbs

Oct/11 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11 مشاهده شده 0  

آیا یوشع و قوم اسرائیل اورشلیم را تسخیر کردند(یوشع 10: 23و40 مشاهده پاسخ

جواب کوتاه این است که، نه در این عملیات. آیه های ذکر شده کاملا با هم مطابقت دارند و سوء تفاهم تنها به علت تعبیر اشتباه متن می باشد. در یوشع 10 ، این پادشاه اورشلیم است که کشته شده ولی شهر او تصاحب نشد

Oct/11 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13 مشاهده شده 0