سلام کشیش ورژ.شما در جواب من که گفته بودم آیه25 باب1انجیل یو مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، این سؤال در دو مرحله جدا از هم از یحیی نشده بلکه در یک واقعه واحد اتفاق افتاده، اما باید توجه داشته باشیم که چهار انجیل جوانب مختلف قضایا را با دیدگاههای مختلف ب

Sep/10/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 0  

وقتتون بخیر .بله درست میفرمائید مشکل از من بود درست تایپ نکر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، پس از بررسی و نگاهی به متن مقاله متوجه اشتباه تایپی خود شدیم و بزودی اصلاحات لازم انجام خواهد شد. شاد و پیروز باشید، کشیش ورژ باباخانی

Sep/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

نقدی بر مقام و منزلت زن از دیدگاه اسلام و قرآن مشاهده پاسخ

دراین مقاله سعی شده است که نظر واقعی اسلام در مورد زنان مورد بررسی قرار گیرد. برای فهم دیدگاه اسلام و قرآن در مورد زنان نمی توان به روایات تکیه نمود؛ زیرا هر فرقه ای بنا به سلیقه خود یا روایتی ساخت

Sep/07/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 8102 بازدید 16  

.در یکی از توضیحات در مورد قرآن سوره الممنون آیه ۱۲ فکر کنم مشاهده پاسخ

تفاوت متن ما را با آنچه شما نوشتید متوجه نمی شوم. لطفا واضح تر بنویسید. شما نوشته اید که در مقاله ما نوشته ایم که انسان از گل به وجود آمده و شما می گویید درستش گل است!!!!؟؟؟؟ آیا گل با گل متفاوت است؟

Sep/03/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 1  

سلام قدوسیت خدا در مسیحیت چه فرقی با قدوسیت خدا در اسلام مشاهده پاسخ

موضوعی که در سؤال شما نهفته است می بایست در یک مقاله مفصل جداگانه بررسی شود و لطفا به ما اجازه دهید تا بزودی در یک مقاله جداگانه به تفصیل به این مسئله بپردازیم. اما با مطالعه مقالات متعدد ما در وب سای

Sep/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

دوتا سؤال داشتم که به ترتیب ازتون می پرسم؟ در انجیل متی و مر مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ به 101 تناقض که به نظر مسلمانان در کتاب مقدس موجود است در بخش دسته بندی آن پاسخ داده شده است که یکی از این سؤالات همانی است که در اینجا شما سؤال کرده اید و در زیر پاسخ سؤال شما را از

Aug/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0