کتاب اشعیا باب 21 آیه 7 کلمه פָּֽרָשִׁ֔ים در زبان عبری به مشاهده پاسخ

در باره اعتبار قرآن و تاریخ نگارش و جمع آوری آن مقالاتی در وب سایت پرپاسخ موجود است که شما را تشویق به مطالعه آنها می نمایم. در ضمن مسیحیان نیز به متن عبری و یونانی کتابهای مقدسشان دسترسی دارند و ت

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 1  

چرا خدا در انجیل میگوید که عیسی مسیح پسر خداست ولی در قرآن م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، خدا در کتاب مقدس در انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا در باره عیسی مسیح گواهی می دهد که: " این است پسر حبیب من که از او خشنودم." و در کتابمقدس

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 2  

از آنجایی که زبان مسیح آرامی بوده اگر در یک دیکشنری انگلیسی مشاهده پاسخ

نام اللّه برای خدا ریشه در زبانهای سامی دارد و در زبان عبری بصورت ساده تر و ابتدایی تر بصورت اِل یا اِلوهیم اَدا می شده است. در واقع اللّه پیش از ظهور اسلام ریشه در مذاهب دیگر داشته است و برای خدا یا

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

من مسلمان هستم و دارم درباره مسیحیت تحقیق می کنم و به مسیحیت مشاهده پاسخ

مسئله داشتن حجاب در مشرق زمین و حتی در بعضی از کشورهای غربی نیز تا چند قرن پیش مرسوم بوده است و مسئله فرهنگی بوده و مورد مذهبی نداشته است. کتاب مقدس تنها در یک جا در رساله پولس رسول به قرنتیان اشاره م

Feb/02/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 3  

درباره ی نحوه ی بیان تورات درباب رفتار خدا پس از خوردن آدم و مشاهده پاسخ

اولاً در هیچ جای متن کتاب مقدس نوشته نشده که خدا ترسید!!! دوم اینکه: مسلماً خدا می خواست مانع از این بشود که با این وضعیتی که آدم و حوا داشتند (یعنی مرگ روحانی و جدایی از خدا) از میوه درخت حیات بخو

Dec/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 13