عده اى از مسلمانان طبق قرآن و برخى مسيحيان اوليه اعتقاد دارن مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما دو مقاله  زیر را از وب سایت پرپاسخ برای شما ارسال می دارم: مقاله اول: پاسخ به ادعای مسلمانان مبنی بر اینکه عیسی هرگز مصلوب نشد!!! در مسئله منکر شدن مصلوب شدن عیس

Mar/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 2  

برخى اين ايراد رو مطرح مى كنند كه عيسى مسيح چجور خدايى بود ك مشاهده پاسخ

پاسخ سؤالات شما: 1- در باره صلیب مسیح و اینکه مصلوب شدن مسیح شایسته یک فرستاده خدا نیست، امری است کاملاً اشتباه چون بسیاری از پیامبران و حتی امامان اسلامی که ما مسیحیان به هیچ عنوان به آنها معتقد ن

Mar/09/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 3  

چرا خدا اجازه داد که در عهد عتیق جنگ و خونریزی های زیادی انج مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در دو مقاله زیر داده شده است: مسئله جنگهای مقدس یا جهاد بدون در نظر گرفتن این سؤال که آیا جنگ اساساً امری مشروع و توجیه ­پذیر است یا خیر،[38] محمد اعتقاد زیادی به جهاد داش

Mar/08/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

اگر مسیح هم ذات با خدای پدر است پس چرا در انجیل، مسیح گفته ک مشاهده پاسخ

لطفاً مقالاتی که در پاسخ به سؤالاتتان قبلاً در وب سایت موجود است مطالعه فرمایید تا از اتلاف وقت بیشتر چه برای شما و چه برای تیم پرپاسخ جلوگیری شود. ضمن عرض تشکر. در زیر کپی مقاله ای که در پاسخ به س

Feb/22/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

در انجیل یوحنا باب 14 آیه 16 کلمه پشتیبان دیگر یا تسلی دهنده مشاهده پاسخ

باید توجه داشت که در دنیای ماورای دنیای ما یعنی در فردوس برین یا بهشت یا مکان فرشتگان و مقدسین مسئله جنسیت مطرح نیست و در حالی که کتاب مقدس برای تشریح الوهیت به زبان ساده بشری از واژه هایی مانند خدای

Feb/21/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

چند وقت پیش من سوالی پرسیده بودم که: اولاً شما اون سؤال رو س مشاهده پاسخ

هدف و انگیزه بنده به هیچ عنوان سانسور در پرسش شما نبوده است، بلکه به علت تغییراتی که در متن فارسی با اضافه شدن متون انگلیسی در آن متون، در وب سایت به حالت بسیار بدی دیده می شود، سعی در حذف کلمات انگلی

Feb/19/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0