به عنوان یک مسلمان که اعتقادی به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح ند مشاهده پاسخ

اگر به تثلیث اقدس شخص ایمان نداشته باشد، در ضمن ایمان ندارد و اعتراف نمی کند که عیسی مسیح خداوند است، همانگونه که در نوشتجات شما مشاهده می شود. برای نجات از گناه و رابطه با خدای زنده مهم است که قربانی

Jul/19 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 113 مشاهده شده 3  

آیا نوح می بایست یک جفت از تمام حیوانات را می آورد(پیدایش 6: مشاهده پاسخ

این یک سؤال عجیبی است. واضح است که خواننده متن باب 6 پیدایش را اشتباه نقل قول کرده است، که هیچ ذکری از حیوانات "پاک" در آن نشده، در باب هفتم  خصوصا  حیوانات پاک و ناپاک تعریف شده ا

Jul/12 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 107 مشاهده شده 4  

آیا داود پادشاه بعد از شکست فلسطینیان صندوق عهد را به اورشلی مشاهده پاسخ

این مشکلی نیست. اگر خواننده ادامه اول تواریخ را تا باب 15 می خواند متوجه می شد که داود بعد از شکست دادن فلسطینی ها صندوق را به اورشلیم آورد. دلیل این مطلب این است که، قوم اسرائیل صندوق عهد را  دو

Jul/07 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 94 مشاهده شده 1  

آیا سردار لشکر مردان قوی  داود نیزه اش را برداشت و 800 نفر ا مشاهده پاسخ

امکان دارد که این دو نویسنده  دو رویداد مختلف را شرح می دهند ، یا اینکه یکی قسمتی از واقعه را بیان کرده در حالی که دیگری شرح کامل ماجرا را داده است.    منبع مقاله: www.debate.co.u

Jul/07 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 89 مشاهده شده 0  

آیا پادشاه یهویاکین سه ماه بر اورشلیم حکومت کرد( دوم پادشاها مشاهده پاسخ

در اینجا نیز همچون چالشهای قبلی می بینیم که نویسنده  کتاب تواریخ ایام، اعداد دقیق تری بکار برده تا نویسنده پادشاهان که شماره های کلی برای نگارش ماه ها به کار برده، با در نظر داشتن این مطلب که ده

Jul/07 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 70 مشاهده شده 0  

آیا یهویاکین 18 ساله ( دوم پادشاهان 24: 8 ) یا 8 ساله ( دوم مشاهده پاسخ

بار دیگر در این دو نسخه  دلایل کافی وجود دارد که نشان می دهند سن 8 سال اشتباه و 18 سال صحیح می باشد. 8 سالگی سنی است کم و نامناسب برای رهبری حکومت. هرچند مفسر انی هستند که اعتقاد دارند ، این کامل

Jul/03 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 99 مشاهده شده 0