سلام ودرود به شما دوست عزیز ,آقای کشیش ورژ ,شما درپاسخ به بن مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلامی مجدد، فراموش نکنید که عیسی مسیح شیر یهودا و سردار لشگر آسمانی نامیده شده و نیز کسی که همیشه برای ما در برابر نیروهای تاریکی و شرارت می جنگد و شمشیر دو دمه تیز را در دست دارد! 

Mar/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

سه فرق اساسی بین اسلام و مسیحیت در چیست؟ مشاهده پاسخ

سه فرق اساسی میان مسیحیت و اسلام به شرح زیر است: 1- اسلام، قرآن و احادیث را پایه و اساس ایمان خود می داند و مسیحیت کتاب مقدس را که متشکل از عهد عتیق (که به تورات معروف است) و عهد جدید( که به انجیل

Mar/11/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

1-با توجه به اینکه خداوند به شیطان می گوید که از نسل زن و نه مشاهده پاسخ

بنده بارها به شما متذکر شده ام که پاسخ تمام این سؤالات در وب سایت پرپاسخ موجود است. مثلاً به مقاله آیا پیامبران هم گناه می کنند، مراجعه کنید که با این مقاله بسیاری از سؤالاتی که در متن سؤالاتتان مطرح

Mar/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

سلام دوست عزیز,آقای کشیش ورژ ,شما در پاسخ من به باب 42 اشعیا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلامی مجدد، در پاسخ به آنچه اظهار داشته اید: این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام قسمتها تحریف شده یا تحریف نشده یا اصلا تحریف نشده یا کاملاً تحریف شده!!! در واقع سندیت اسناد تاریخی

Feb/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

شما از بنده تشکر کردید که می خواهم مطالب وب سایت شما را در م مشاهده پاسخ

متأسفانه بحث ما به نتیجه ای مطلوب نمی رسد و تا آنجایی که با شما ادامه داده ام، متوجه شده ام که شما بالاصرار می خواهید چیزی را به خورد خود و بنده بدهید که به هیچ  عنوان در متن کتاب مقدس وجود ندارد

Feb/25/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

شما در پاسخ سؤال من که گفتم مسیح دروغ گفته که من آن نبی هستم مشاهده پاسخ

از شما کمال تشکر را دارم که بدون کم و کاستی مطالب وب سایت ما را در انتقاد از پیامبری محمد و دروغ بودن ادعاهای او در مستند خود انتشار خواهید داد. این باعث خواهد شد که پیام انجیل از طریق شما ناخواسته پخ

Feb/23/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 1